Siirry suoraan sisältöön

Opinto- ja urasuunnittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00DS63-3174

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 30.04.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma

  • Yhteisöpedagogikoulutus

Opettaja

  • Lassi Pöyry

Vastuuhenkilö

Lassi Pöyry

Opiskelijaryhmät

  • YPMI22SP
    Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla hyödynnetään Opinto -ja urasuunnitteluun rakennettua Learn ympäristöä, jolle on linkitetty opintojen käynnistymistä hyödyttävä materiaali.
Tämä Learn-alusta tulee olemaan opiskeluryhmän käytössä koko opiskelun ajan.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakson ensimmäinen osa (Orientaatio amk.opintoihin 2 op) syksyllä 2022 koostuu opintoihin orientoitumisesta ja opiskeluympäristöön tutustumisesta ensimmäisellä viikolla sekä seuraavilla viikoilla oman opiskelusuunnitelman tekemisestä ja ammattikorkeakouluopiskeluun perehtymisestä.
Kaksi muuta osiota toteutetaan myöhemmin opintojen edetessä:

Ammattialan tuntemus (2op kevät 2023)- osiossa hyödynnämme yhteisöpedagogialumneja ja työelämävierailijoita alan tuntemuksen kartuttamiseksi.

Valmiina työelämään (1op kevät 2024)

Kukin osio pitää sisällään erilaisia tehtäviä sekä opiskelijavastaavan kanssa käytävän Hops-keskustelun.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla hyödynnetään alamma alumneja sekä laajoja tyelämäverkostoja.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson tehtävien määräajat ilmoitetaan Learn-alustalla.

Opiskelijan työmäärä

Johdatus amk-opintoihin: Lähiopetus n. 25 tuntia. Hopsin kirjoittaminen ja Hops-keskusteluun osallistuminen.
Ammattialan tuntemus: Lähiopetus n. 20 tuntia. Itsenäinen työskentely (haastattelutehtävä ja osaamisidentiteetin rakentaminen).
Mahdollinen yhteistyö YAMK-opiskelijoiden mentorointia hyödyntäen.
Oman alan ammattietiikka lähiopetus n. 10 tuntia.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lähiopetukseen osallistuminen, Hopsin kirjoittaminen x 3, Hops-keskusteluun osallistuminen ja opintojen ajoittaminen Peppiin x 3 (Hyväksytty hops). Nämä ajoittuvat koko opintojen ajalle.