Siirry suoraan sisältöön

Liikuntakasvatus (5 op)

Toteutuksen tunnus: YP00DU12-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma

  • Yhteisöpedagogikoulutus

Opettaja

  • Lassi Pöyry

Vastuuhenkilö

Lassi Pöyry

Opiskelijaryhmät

  • YPKV21KM
    Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus
  • Liikuntakasvatus YP00DU12-3009 / 01.09.2022 09:00 - 17:00
  • Liikuntakasvatus YP00DU12-3009 / 30.11.2022 09:00 - 17:00

Tavoitteet

Osaat perustella liikunnan merkityksen yksilön kasvuun ja kehitykseen sekä yhteisöjen hyvinvointiin liittyvän tiedon pohjalta.
Osaat käyttää liikuntakasvatuksen menetelmiä erilaisten kasvatustavoitteiden saavuttamiseksi.
Osaat suunnitella, organisoida, ohjata ja arvioida liikuntatilanteita valitussa toteutusympäristöissä.
Tunnistat nuorten liikuntakulttuurin ilmenemismuotoja ja saat kokemusta uusista liikuntalajeista.

Sisältö

Millaisten teoreettisten mallien kautta voit selittää erilaisten yksilöiden liikuntakäyttäytymistä ja liikuntasuhdetta?
Miten voit hyödyntää liikunnan ohjausmenetelmiä ja lajiympäristöjä erilaisten kasvatustavoitteiden saavuttamiseksi?
Millaista osaamista liikunnan ohjaamisesta sinulla on ja miten hahmotat kehittymisen tarpeesi?
Millaisia suuntauksia nykyisessä liikuntakulttuurissa havaitset?

Opiskelumateriaali

Jaakkola, Liukkonen &; Sääkslahti (toim.) 2017. Liikuntapedagogiikka. Ps-kustannus: Jyväskylä. + muu opettajan jakama materiaali ja luennot
Tukimateriaalia:
- Heikinaro-Johansson, P., Huovinen, T. & Kytökorpi, L. 2003 (tai 2007). (toim.) Näkökulmia liikuntapedagogiikkaan. Helsinki: WSOY.
- Rovio, E.; Lintunen, T. & Salmi, O. (toim.) Ryhmäilmiöt liikunnassa. 2009. Liikuntatieteellisen seuran julkaisu nro 163.
- Autio, T. & Kaski, S. 2005.Ohjaamisen taito. Liikunta tukemassa lapsen ja nuoren kasvua. Helsinki: Edita.
- Zimmer, R. 2001.Liikuntakasvatuksen käsikirja. LK-kirjat: Helsinki.
- Mosston, M. & Ashworth, S. 2002.Teaching Physical Education. San Francisco: Benjamin Cummings.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus toteutetaan kahtena lähiopetuspäivänä (yht. 16h) Kouvolan kampuksella.
Lähiopetuksen 1 op (sis. ennakkotehtävän) ohella opiskelija toteuttaa itsenäisesti (4op) joko teoreettisen tai työelämään integroidun tehtävän.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista tehdä kokonaan itsenäisesti. Ole tällöin yhteydessä etukäteen lassi.poyry@xamk.fi

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla hyödynnetään Juvenian liikuntakasvatuksen projekteja sekä opiskelijoiden omia työelämäkyköksiä.

Tentit ja muut määräajat

Lähiopetuspäivien lisäksi opiskelijalle tulee 3 erillistä tehtävää, jotka rytmittyvät lähipäivien välille.
Viimeisen tehtävän palautuspäivämäärä tulee olemaan joulukuun ensimmäisellä viikolla 2022.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät n. 1 op = 27h, itsenäinen työskentely ja osuus 4op = 108h

Toteutuksen osien kuvaus

Lähipäivät koostuvat luennoista ja työskentelystä luokassa sekä muutamista toiminnallisista harjoituksista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvioinnissa sovelletaan opintojen alkuvaiheen kriteerejä.

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot ryhmien ohjaamisesta.