Siirry suoraan sisältöön

Yksilöohjaus (5 op)

Toteutuksen tunnus: YP00DU18-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma

  • Yhteisöpedagogikoulutus

Opettaja

  • Sari Miettinen

Vastuuhenkilö

Sari Miettinen

Opiskelijaryhmät

  • YPKV21KM
    Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

Tunnet erilaisia ohjauksen teorioita.

Hallitset näihin teorioihin pohjautuvia menetelmiä yksilöohjaustilanteessa.

Tiedostat, miten teorioita voi hyödyntää käytännön ohjaustilanteessa nuoren kanssa.

Osaat soveltaa tarkoituksenmukaisesti menetelmiä yksilöohjaustilanteessa.

Sisältö

Mitkä ovat keskeiset yksilöohjauksen teoriat?

Millaisia teorioihin pohjautuvia menetelmiä yksilöohjauskessa voi hyödyntää?

Miten teorioita ja menetelmiä sovelletaan yksilöohjaustilanteissa ja ohjaussuunnitelmissa?

Opiskelumateriaali

Vehviläinen, S. 2014. Ohjaustyön opas. Yhteistyössä kohti toimijuutta. Gaudeamus.
Onnismaa, J. 2007. Ohjaus- ja neuvontatyö. Aikaa, huomiota, kunnioitusta. Helsinki: Gaudeamus.
Onnismaa, J., Pasanen, H. & Spangar, T. (toim.)2000, 2004. Ohjaus ammattina ja tieteenalana 1-3. Jyväskylä: PS-kustannus.
Ojanen, S.2009. Ohjauksesta oivallukseen. Ohjausteorian käsittelyä. Helsinki: Palmenia.
Furman, B. & Ahola, T. 2012.Ongelmista ratkaisuihin. Lyhytterapian perusteet. Helsinki. Tammi.
Morgan, A. 2008. Johdatus narratiiviseen terapiaan. Jyväskylä: Gummerus.
Kinossalo, M. 2020. Tarinan voima opetuksessa. Jyväskylä: Tuuma-kustannus.
Peavy, R. V., Auvinen, P., Lahti, J. & Niemi-Pynttäri, M. 2021. Sosiodynaaminen ohjaus: Konstruktivistinen näkökulma 21. vuosisadan ohjaustyöhön. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osoitat perehtyneisyytesi ohjausmenetelmiin ja ohjausteorioihin.
Opit, millaisia ovat erilaiset ohjausmenetelmät (esim. sosiodynaaminen ja ratkaisukeskeinen menetelmä) ja tulevaisuuden ohjaus.
Hallitset teorioihin pohjautuvia menetelmiä yksilöohjaustilanteessa.
Opintojaksolla harjoitellaan yksilöohjaamista käytännön tilanteessa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojaksosta on saatavana itsenäinen vaihtoehto, jonka voit suorittaa halutessasi nopeuttaa opintoja.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson työpaikallasi yhteistyöverkostojasi hyödyntäen joko kokonaan tai osittain. Tällöin ole yhteydessä ennen opintojakson alkua vastuuopettajaan ja sovi työsi opinnollistamisesta opintojakson osaamistavoitteita tukevaksi. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojakson oppimistavoitteisiin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Katso kohta yksilölliset oppimisväylät - Työhön integroitu oppimisväylä.
Opintojaksolla tehdään työelämälähtöinen tehtävä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opettajan suorittama arviointi tehtävien pohjalta.
Itse- ja ryhmäarviointi.