Siirry suoraan sisältöön

Kouluttajana toimiminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: YP00DU31-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.09.2022 - 02.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma

  • Yhteisöpedagogikoulutus

Opettaja

  • Hanne Salovaara-Pitkänen

Vastuuhenkilö

Hanne Salovaara-Pitkänen

Opiskelijaryhmät

  • YPKV21KM
    Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyytesi didaktiikan perusteisiin, erityisesti koulutussuunnitteluun, eri työtapojen käyttöön koulutustilanteissa sekä koulutuksen arviointiin nuorisotyön eri toimintamuodoissa

Sisältö

Mitä on didaktiikka?
Miten koulutustapahtuma suunnitellaan?
Miten koulutustapahtuma toteutetaan ja arvioidaan?

Opiskelumateriaali

Jyrhämä, R.; Hellstöm, M.; Uusikylä,K.; Kansanen, P.2016 Opettajan didaktiikka. PS kustannus.
Saloviita, T. 2007. Yhteistoiminnallinen oppiminen ja osallistava kasvatus. Juva: PS-kustannus.
Vuorinen, J.2005. Tuhat tapaa opettaa – menetelmäopas opettajille, kouluttajille ja ryhmän ohjaajille. Novus oy.
Uusikylä, K. & Atjonen, P.2007. Didaktiikan perusteet. Helsinki: Wsoy.
Sekä learn -alustan materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetuspäivät koostuvat luennoista ja yhteisistä harjoitteista. Opintojaksolla perehdytään didaktiikan perusteisiin, erityisesti koulutussuunnitteluun, eri työtapojen käyttöön koulutustilanteissa sekä koulutuksen arviointiin nuorisokasvatuksen ja kansalaistoiminnan kentällä. Opintojaksolla käytetään monipuolisia työskentelytapoja.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson itsenäisesti tekemällä oppimistehtävän, joka kiinnittyy seuraaviin opintojakson keskeisiin teemoihin
1. Perehtyminen valitsemaasi teemaan erilaisten tutkimusten tai tutkimusartikkeleiden viitekehyksessä.
2. Koulutustapahtuman suunnittelu valitusta teemasta
3. Kouluttajan toimiminen aidossa työelämäkontekstissa, jolloin suunnittelet, toteutat ja arvioit pitämääsi koulutusta.
Itsenäinen suoritusvaihtoehto on saatavissa 30.9.2022 alkaen. Lähetä sähköpostipyyntö tehtävästä opintojakson vastuuopettajalle.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyen opiskelija tuottaa toteuttamiskelpoisen koulutustapahtuman suunnitelman, joka toteutetaan opiskelijan valinnan mukaisesti aidossa työelämäkontekstissa.

Opiskelijan työmäärä

135h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioitavat tehtävät ja harjoitukset
Peruusteet:
Osaat käyttää asiantuntevasti didaktiikan käsitteitä.
Osaat valita tarkoituksenmukaiset työskentelytavat valitsemallesi kohderyhmälle koulutustilanteessa ja perustella valintasi.