Siirry suoraan sisältöön

Seksuaalikasvatuksen menetelmät nuorisotyössä (5 op)

Toteutuksen tunnus: YP00DU32-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

03.10.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma

  • Yhteisöpedagogikoulutus

Opettaja

  • Katri Schadewitz

Vastuuhenkilö

Katri Schadewitz

Opiskelijaryhmät

  • YPKV21KM
    Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

Ymmärrät ja osaat tukea nuorten seksuaalista kehitystä sekä seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuutta
Osaat tunnistaa ja ehkäistä seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa
Osaat suunnitella ja toteuttaa nuorten seksuaalikasvatustunteja.
Tiedät mitkä ovat keskeisimmät nuoria askarruttavat seksuaalisuuden ja seksuaalisen kehityksen teemat

Sisältö

Mitä on seksuaalisuus?
Mitkä ovat seksuaalikasvatuksen osa-alueet?
Mitä ovat seksuaalioikeudet?
Miten yhdenvertaisuuslaki määrittää ihmisten oikeuksia?
Miten sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus näyttäytyy nuorten elämässä?
Miten seksuaalinen häirintä ja –väkivalta ilmenee?
Millaisia erilaisia menetelmiä seksuaalikasvatuksessa käytetään?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali on koottuna opintojakson Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakson toteutukseen kuuluu kaksi lähipäivää, yhteensä 16 tuntia, ensimmäinen lähipäivä on 3.11. Opintojakso aukeaa 1.10.
Opintojakson suoritusvaatimuksena on aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen sekä opintojaksojen osaamistavoitteet integroivien oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen Learn-ympäristössä.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson itsenäisesti verkko-opintoina. Verkko-opinnot toteutetaan ajalla 15.9.-30.11. Itsenäisen suoritustavan saamiseksi ota yhteys opintojakson vastuuopettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Seksuaalikasvatuksen demo-tunnit voi halutessa toteuttaa koulussa, oppilaitoksessa tai muussa nuorisotyön toimintaympäristössä.

Tentit ja muut määräajat

Lähiopetus: Opintojakson erikseen arvioitavia suorituksia on kolme. Testi, tentti sekä seksuaalikasvatuksen teemoihin liittyvä demovideo ja tuntisuunnitelma. Testi, tentti ja muut tehtävät suoritetaan 19.12. mennessä Learn-alustalla. Demovideo ja tuntisuunnitelma palautetaan Learnin työpajaan 12.12. mennessä. Demovideo ja tuntisuunnitelma vertaisarvioidaan Learnin työpajassa 18.12. mennessä.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia, josta lähipetusta on 16 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1. työviikkopohjaisessa toteutuksessa
- aktiivista osallistumista lähiopetukseen
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
- itse/ryhmäarviointia

2. opintoja nopeuttavalla oppimisväylällä
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista