Siirry suoraan sisältöön

Ympäristö- ja luontokasvatus (5 op)

Toteutuksen tunnus: YP00DU13-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma

  • Yhteisöpedagogikoulutus

Opettaja

  • Tommi Pantzar

Vastuuhenkilö

Tommi Pantzar

Opiskelijaryhmät

  • YPKV22KM
    Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

Tunnet ympäristö- ja luontokasvatuksen teoreettisen taustan, tavoitteet sekä menetelmiä luontosuhteen vahvistamiseen ja ympäristökasvatukselliseen toimintaan.
Kehityt omissa luonto- ja retkeilytaidoissasi.
Osaat suunnitella ja toteuttaa ympäristö- ja luontokasvatukseen liittyvän oppimistilanteen aidossa ympäristössä.

Sisältö

Mitä tarkoitetaan ympäristö- ja luontokasvatuksella, mitä tavoitteita toiminnalla edistetään?
Mitä keinoja yhteisöpedagogilla on käyttää luontoa luokkahuoneena ja millaisia taitoja sitä varten tarvitset?
Millainen luontosuhde sinulla on ja miten voit kehittää luontosuhdetta?
Millaisia kasvatuksellisia menetelmiä voit käyttää luonnon tuntemukseen, asenteisiin, luontosuhteeseen ja kestävään elämäntapaan liittyen?

Opiskelumateriaali

Materiaalin löydät opintojakson Learn alustalta.
Tenttikirja: Cantell, H., Aarnio-Linnavuori, E. & Tani, S. (toim.) 2020. Ympäristökasvatus. Kestävän tulevaisuuden käsikirja. Jyväskylä: PS-kustannus.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutetaan monimuotototeutuksena. Opintojakso alkaa ti 6.9.2022 toiminnallisella lähipäivällä Nuorisokeskus Anjalassa, jossa pääsemme tutustumaan ympäristö- ja luontokasvatuksen menetelmiin käytännönläheisesti. Toinen lähipäivä 4.10.2022 toteutetaan kampuksella perehtyen ympäristö- ja luontokasvatuksen teoriaan. Etätehtävinä opintojaksolla on 2 lyhyttä verkkotehtävää sekä verkkotentti kurssin kirjallisuudesta ja materiaaleista sekä ympäristökasvatuksellisen projektin suunnittelu. Lisätiedot tästä saat kurssin Learn alustalta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ympäristökasvatuksellisen projektin suunnittelu valitsemallesi työelämäyhteisölle. Opintojakson puolesta teemme yhteistyötä Nuorisokeskus Anjalan kanssa, jossa 1. lähipäivä sekä muutamia etätehtävä toimeksiantoja halukkaille.

Tentit ja muut määräajat

Tentti toteutetaan verkkotenttinä. Lisätietoja Learn alustalta.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kv-yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetus ja tehtävät 1op
Tentti 2op
Ympäristökasvatuksellinen projekti 2op
1op= noin 27h opiskelijan työtä

Toteutuksen osien kuvaus

Lähiopetuksen ensiimäisen toiminnallisen päivän avulla pääset kiinni teemaan ja menetelmiin. Learnin tehtävien, toisen lähipäivän ja tentin avulla otat ympäristökasvatuksen teoriaa haltuun, jotta pystyt suunnittelemaan ja mahdollisesti toteuttamaankin oman ympäristö- tai luontokasvatuksellisen projektisi.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso alkaa Nuorisokeskus Anjalassa. Tarkemmista aikatauluista tiedotetaan ennen kurssin aloitusta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosanan jakaantuminen:
Lähiopetukseen osallistuminen ja Learn tehtävät. Hyväksytty / Hylätty
Tentti 40%
Ympäristökasvatuksellinen projekti 60%

Esitietovaatimukset

Perustiedot ryhmän ohjaamisesta.