Siirry suoraan sisältöön

Ammattiruotsi (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00DS46-3064

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 16.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

 • Suomi
 • roo.sv

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Peliohjelmoinnin koulutus

Opettaja

 • Marie Laaksonen

Vastuuopettaja

Marie Laaksonen

Ryhmät

 • POKT22SP
  Peliohjelmointi, päivätoteutus
 • 08.09.2023 10:00 - 11:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3064
 • 15.09.2023 09:45 - 11:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3064
 • 22.09.2023 10:00 - 11:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3064
 • 26.09.2023 10:00 - 11:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3064
 • 06.10.2023 10:00 - 11:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3064
 • 10.10.2023 09:45 - 11:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3064
 • 17.10.2023 10:00 - 11:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3064
 • 20.10.2023 09:00 - 11:15, Suullinen tentti: Ammattiruotsi KY00DS46-3064
 • 30.10.2023 10:00 - 13:00, Suullinen tentti: Ammattiruotsi KY00DS46-3064
 • 31.10.2023 08:45 - 11:45, Suullinen tentti: Ammattiruotsi KY00DS46-3064
 • 03.11.2023 10:00 - 11:45, Kirjallinen tentti: Ammattiruotsi KY00DS46-3064
 • 07.11.2023 08:45 - 11:45, Suullinen tentti: Ammattiruotsi KY00DS46-3064

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Materiaali verkossa

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: Tämä on peliohjelmoinnin opiskelijoille tarkoitettu toteutus, joka sisältää lähiopetusta. Minimiläsnäolo tunneilla 50 %.

Työhön integroitu oppimisväylä: voit neuvotella opettajan kanssa integrointimahdollisuudesta ennen opintojakson alkua.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämän ja oman alan sanastoa ja viestintätilanteita.

Tentit ja muut määräajat

Tentit marraskuussa. Uusintojen ajat ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

135 t

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suullinen ja kirjallinen taito arvioidaan erikseen kokeiden perusteella. Arvioinnin taustalla valtakunnalliset arviointikriteerit.
Tehtävät arvioidaan hyväksytty - täydennettävä - hylätty.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.