Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyön toteutus (10 op)

Toteutuksen tunnus: YO00CV20-3074

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma

  • Sosiaali - ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)

Opettaja

  • Päivi Lifflander
  • Tarja Turtiainen
  • Kati Vapalahti
  • Maija Vihervirta
  • Johanna Hirvonen

Opiskelijaryhmät

  • SJMI22KY
    Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi

Tavoitteet

Osaat toteuttaa ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.
Osaat tuottaa tutkimus- tai kehittämisprosessissa työelämää kehittäviä tuloksia tai tuotoksia.

Sisältö

Miten sovellan tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseen tutkimuksen ja työelämän kehittämisen lähestymistapoja.

Opiskelumateriaali

Opiskelijan itse hakemnsa materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelija etenee suunnitelmansa mukaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

30 op

Arviointiasteikko

1-5