Siirry suoraan sisältöön

Tietorakenteet ja algoritmit (5 op)

Toteutuksen tunnus: OT00EK02-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

31.10.2022 - 15.01.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 40

Koulutus

  • Ohjelmistotekniikan koulutus

Opettaja

  • Jari Kortelainen

Vastuuopettaja

Jari Kortelainen

Ryhmät

  • OTMI21SP
    Ohjelmistotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat analysoida algoritmien aika- ja tilavaativuuksia ja valita ongelmaan sopivan algoritmin niiden perusteella.
Tunnet perustietorakenteet jono, pino ja lista.
Tunnet eri järjestämisalgoritmeja.
Osaat toteuttaa perustietorakenteita ohjelmointikielellä.

Sisältö

Miten algoritmien tehokkuutta mitataan?
Mitä ovat järjestämis- ja hakuongelmat?
Miten hakupuut, listat ja hajautustaulut toimivat?
Mitä ovat peruutusmenetelmät ja dynaaminen ohjelmointi?
Miten ratkaistaan graafi- ja polkuongelmia?
Mitä tarkoittaa optimointi ja optimaalisen ratkaisun etsiminen?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit osoittaa osaamisesi todistuksella tai osaamisen näytöllä. Tämä sovitaan tapauskohtaisesti opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ilmoitetaan myöhemmin.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Päätetään opintojakson alussa.