Siirry suoraan sisältöön

Fysiikka 1 (5 op)

Toteutuksen tunnus: TI00BI19-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

1 - 40

Koulutus

  • Kyberturvallisuuden koulutus

Opettaja

  • Tiina Kettunen

Vastuuopettaja

Tiina Kettunen

Ryhmät

  • KTKT21SP
    Kyberturvallisuus, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat
ratkaista fysiikan suureyhtälöitä ja muuntaa suureiden lukuarvoja yksiköstä toiseen
vektorisuureilla laskemisen ja suureiden graafisen määrityksen perusteet
käyttää kiinteän aineen, nesteiden ja kaasujen mekaniikkaan samoin kuin lämpö-, sähkö- ja aaltoliikeopin perusilmiöihin liittyviä käsitteitä fysiikassa ja tekniikassa esiintyvien ongelmien ratkaisemiseen sekä teoreettisesti että kokeellisesti

Sisältö

Miten vektorisuureita esitetään komponenttien avulla?
Miten määritetään suureita graafisesti?
Mitkä ovat kiinteiden aineiden, nesteiden, kaasujen mekaniikan, lämpö-, sähkö- ja aaltoliikeopin perusilmiöt, tärkeimmät suureet, yksiköt, määritelmät ja luonnonlait?
Miten muodostetaan ja ratkaistaan fysiikan suureyhtälöitä?

Opiskelumateriaali

Kari Suvanto, Kari Laajalehto, Tekniikan fysiikka 2

Luentokalvot, -muistiinpanot ja laskuharjoitukset.

Yksilölliset oppimisväylät

Tentti

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Kurssilla hyväksyttävästi suoritettavat laskuharjoitukset ja välikokeet tai tentti.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

5 op

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssilla hyväksyttävästi suoritettavat laskuharjoitukset ja välikokeet tai tentti.