Siirry suoraan sisältöön

Tietoverkkojen perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: KT00DN43-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Kyberturvallisuuden koulutus

Opettaja

  • Tomi Pahula

Vastuuopettaja

Martti Kettunen

Ryhmät

  • KTKT22SP
    Kyberturvallisuus, päivätoteutus
  • Skill- koe: Tietoverkkojen perusteet KT00DN43-3004 / 01.12.2022 10:00 - 12:00
  • Final-koe: Tietoverkkojen perusteet KT00DN43-3004 / 07.12.2022 10:30 - 12:30
  • Uusinnat / 07.12.2022 13:00 - 15:00
  • Uusinnat / 13.12.2022 12:15 - 14:00

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tiedostaa nykyisten tietoverkkojen varsin monimuotoisen käytön, osaa OSI-viitemallin eri kerrosten tehtävät ja tunnistaa tärkeimmät eri kerroksilla käytetyt protokollat sekä niiden osuuden tiedon siirtämisessä lähettäjältä vastaanottajalle. Opiskelija osaa myös nimetä tärkeimmät lähiverkojen laitteet ja tietää niiden tehtävät verkon toiminnan kannalta. Lisäksi opiskelija osaa tehdä laboratorion harjoitusverkon kytkimiä ja reitittimiä käyttäen pienen lähiverkon peruskytkennät ja antaa kytkennässä käyttämilleen laitteille niiden vaatimat määritykset sekä testata kytkennän toimivuuden.

Sisältö

Opintojakso käsittää mm. aihealueet: Eri verkkojen (LAN, MAN, WAN) terminologia ja roolit, OSI-mallin eri kerrokset ja niille sijoittuvat protokollat, verkkojen kaapeloinnit, Ethernet-tekniikka, lähiverkkojen kytkimet ja reitittimet, IPv4- ja IPv6- osoitteet sekä IPv4-aliverkotus, pienen verkon toiminnan testaus ja verkon tietoturvan perusteet.

Opiskelumateriaali

Cisco Networking Academy verkkomateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöinen opetusmateriaali, joka valmentaa kaupallisiin sertifiointeihin.

Tentit ja muut määräajat

Sovitaan opettajan kanssa.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaismäärä on 135 tuntia, josta noin puolet on lähiopetusta. Lähiopetus sisältää luennot, laboratoriotyöskentelyn ja loppu- sekä näyttökokeen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Välikokeet, loppukoe ja näyttökoe laboratorion laitteilla.