Siirry suoraan sisältöön

Vaarallisten aineiden kuljetus (5 op)

Toteutuksen tunnus: LO00EB60-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 09.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Tutkinto-ohjelma

 • Logistiikan koulutus

Opettaja

 • Antti Lanki
 • Jouni Ropponen

Vastuuhenkilö

Jouni Ropponen

Opiskelijaryhmät

 • LOKT20SP
  Logistiikka, päivätoteutus
 • Vaarallisten aineiden kuljetus LO00EB60-3001 / 14.09.2022 08:15 - 10:45
 • Vaarallisten aineiden kuljetus LO00EB60-3001 / 19.09.2022 14:45 - 17:15
 • Vaarallisten aineiden kuljetus LO00EB60-3001 / 28.09.2022 08:15 - 10:45
 • Vaarallisten aineiden kuljetus LO00EB60-3001 / 13.10.2022 10:15 - 12:45
 • Vaarallisten aineiden kuljetus LO00EB60-3001 / 31.10.2022 13:30 - 16:30
 • Vaarallisten aineiden kuljetus LO00EB60-3001 / 02.11.2022 08:15 - 10:45
 • Vaarallisten aineiden kuljetus LO00EB60-3001 / 10.11.2022 10:15 - 13:15
 • Vaarallisten aineiden kuljetus LO00EB60-3001 / 14.11.2022 10:15 - 13:15
 • Vaarallisten aineiden kuljetus LO00EB60-3001 / 15.11.2022 08:15 - 10:45
 • Vaarallisten aineiden kuljetus LO00EB60-3001 / 21.11.2022 10:15 - 13:15
 • Vaarallisten aineiden kuljetus LO00EB60-3001 / 30.11.2022 11:30 - 14:30

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa perustiedot vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvästä lainsäädännöstä ja viranomaismääräyksistä, vaarallisten aineiden luokitukseen, pakkaamiseen, käsittelyyn ja kuljetukseen liittyvät asiat eri kuljetusmuodoissa

Sisältö

Vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevat kansainväliset sopimukset määräykset eri kuljetusmuodoissa (ADR, RID, IMDG, ICAO-TI), MARPOL-sopimus, lait ja asetukset) ja yleiset käsitteet.Vaarallisten aineiden luokitus, pakkaukset, merkinnät, vapaarajat, asiakirjat, yhteenkuormauskiellot, kuljetuskalusto, turvallisuusohjeet ja vastuunjako.Turvallisuusneuvonantajan nimeäminen ja tehtävät.Perehtyminen käsikirjojen käyttöön ja tiedonhakuun esimerkkien avulla.

Opiskelumateriaali

Opettaja ilmoittaa opiskelumateriaalin

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opiskelija etenee työjärjestyksen mukaisesti

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opiskelija voi suorittaa opintojakson vanhemman opiskeluryhmän mukana

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä harjoittelua

Tentit ja muut määräajat

Examissa

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kansainvälistä yhteistyötä

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on keskimäärin noin 135 h

Toteutuksen osien kuvaus

Sisältää kaksi (2) osaa:
- Maakuljetukset (ADR ym.)
- Merikuljetukset (IMDG)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Excellent (5), good (4-3), satisfying (2-1), failed (0)

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu tenttiin ja/tai tehtäviin