Siirry suoraan sisältöön

Johdon laskentatoimi (5 op)

Toteutuksen tunnus: LL00CU27-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

26.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Tutkinto-ohjelma

  • Logistiikan koulutus

Opettaja

  • Jarmo Kulhelm

Vastuuhenkilö

Jarmo Kulhelm

Opiskelijaryhmät

  • LOKT20SP
    Logistiikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija on perehtynyt yrityksen talouden lainalaisuuksiin sisäisen laskentatoimen ja kysyntä-toimitusketjun talouden hallinnan näkökulmasta. Opiskelija osaa selvittää yrityksen kannattavuuden katetuottolaskennan avulla. Opiskelija osaa käyttää yleisimpiä hinnoittelumenetelmiä. Opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä investointien ja budjetoinnin merkitykseen talouden ja yrityksen kestävän kehityksen suunnittelussa..

Sisältö

Sisäisen laskentatoimen rooli yrityksen päätöksenteossa. Kysyntä- toimintaketjun toiminnan tuotot ja kustannukset. Katetuottolaskennan hyödyntäminen yrityksen kannattavuuden arvioinnissa. Hinnoittelun vaikutus yrityksen kannattavuuteen. Investointien ja budjetoinnin merkitys yrityksen talouden ja yritysvastuun suunnittelussa.

Opiskelumateriaali

Suomela, Manninen Lyly-Yrjänäinen: Laskentatoimi johtamisen tukena (Business Edita), tai muu kirja, josta löytyy opintojaksolla käsiteltävää teoria-aineistoa.
Opintojakson Learn-alustalla oleva materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä.

Tentit ja muut määräajat

Annetut tehtävät ja tentti kurssin päätteksi.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä (lähiopiskelua ja verkko-opiskelua).

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Annetut arvioitavat tehtävät ja tentti kurssin päätteksi.