Siirry suoraan sisältöön

Operations management (5 op)

Toteutuksen tunnus: LO00CW28-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

17.05.2022 - 31.05.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 02.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

 • Englanti

Tutkinto-ohjelma

 • Logistiikan koulutus

Opettaja

 • Tuula Kuparinen

Vastuuhenkilö

Tuula Kuparinen

Opiskelijaryhmät

 • LLKT22SD
  Double Degree in Business Logistics
 • LOKT22SD
  Double Degree in Logistics Engineering
 • LOKT20SP
  Logistiikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Tiedät kysyntä-tarjontaketjun verkostojen rakenteen.
Tunnet logistiikan prosessien hallinnan periaatteet.
Tiedät tuotteiden elinkaarivaatimukset logistiikkatoiminnalle.
Tunnet logistiikkatoiminnan parantamisen perusperiaatteet

Sisältö

Logististen prosessien hallinnan periaatteet
Kysyntä-tarjontaketjujen parantaminen
Toiminnan parantaminen hyödyntämällä JIT- ja LEAN-periaatteita

Opiskelumateriaali

Luentomateriaali
Kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin

Tentit ja muut määräajat

Learn-tentti

Opiskelijan työmäärä

Luennot, 12.5 h
Tentti, 1 h
Itsenäinen työskentely, 122 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ryhmätyö = 40%, tentti = 60% opintojakson arvosanasta

Esitietovaatimukset

Logistiikan ja SCM:n perusteet