Siirry suoraan sisältöön

Project management (5 op)

Toteutuksen tunnus: LO00CW31-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

17.05.2022 - 31.05.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 09.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

 • Englanti

Tutkinto-ohjelma

 • Logistiikan koulutus

Opettaja

 • Jouni Ropponen

Vastuuhenkilö

Jouni Ropponen

Opiskelijaryhmät

 • LLKT22SD
  Double Degree in Business Logistics
 • LOKT22SD
  Double Degree in Logistics Engineering
 • LOKT20SP
  Logistiikka, päivätoteutus

Tavoitteet

• Tunnet projektimenetelmien perusteet.
• Tunnet projektiohjelmistojen toimintaperiaatteet, edut ja rajoitukset.
• Osaat valita sinulle tutun menetelmän, esim. Prince 2
• Osaat soveltaa valittuja menetelmiä ja työkaluja kurssiprojekteissa.
• Tunnet eri tietolähteet ja osaat arvioida niiden luotettavuutta.
• Voit käyttää sopivinta viestintävälinettä, työskennellä ryhmässä ja noudattaa sähköisen viestinnän toimintaohjeita.
• Osaat hyödyntää parhaita projektikäytäntöjä toimitusketjun hallinnan tehostamiseksi

Sisältö

• Mitkä ovat sopivimmat projektimenetelmät?
• Mitä ohjelmistoja voidaan käyttää?
• Miten menetelmiä kuten esim. Prince2 käytetään käytössä?
• Kuinka voit soveltaa valittuja menetelmiä ja työkaluja kurssiprojekteissa?
• Miten voit käyttää erilaisia tietolähteitä ja arvioida niiden luotettavuutta?
• Kuinka käyttää sopivinta viestintävälinettä, työskennellä tehokkaasti ryhmässä ja noudattaa sähköisen viestinnän toimintaohjeita?
• Kuinka hyödyntää parhaita projektikäytäntöjä toimitusketjun hallinnan tehostamiseksi?

Opiskelumateriaali

Suomeksi
Opettaja ilmoittaa materiaalin myöhemmin

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Tuudon ja Pepin aikataulun mukaan

Työhön integroitu oppimisväylä:
Sovittava ennalta opettajan kanssa

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä harjoittelua

Tentit ja muut määräajat

Uusintatentin voi suorittaa opettajan määrittelemässä uusintatenttitilaisuudessa

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojakso on yhteinen Logistiikan ja Liiketoiminnan logistiikan vaihto- ja kaksoistutkinto-opiskelijoiden kanssa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on keskimäärin 135 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu tenttiin ja/tai tehtäviin