Siirry suoraan sisältöön

Sisustussuunnitteluprojekti (5 op)

Toteutuksen tunnus: SK00CQ58-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 21.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

22 - 25

Tutkinto-ohjelma

  • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun koulutus

Opettaja

  • Satu Hovitie

Vastuuhenkilö

Satu Hovitie

Opiskelijaryhmät

  • SKKV20SP
    Sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu, päivätoteutus

Tavoitteet

- Osaat havainnoida ja analysoida fyysistä rakennettua tilaa kontekstissa.
- Kykenet arvioimaan tilan luonnetta ja tyyliä suunnitteluprojektissa perustuen omiin ratkaisuihisi.
- Syvennät tietotaitoasi erityisalan tilasuunnittelusta ja ratkaisuista.
- Ymmärrät tilansuunnittelun merkityksen.
- Kykenet luomaan sisustusarkkitehtuuria ja suunnittelmaan keskeistä sisältöä.
- Kykenet hakemaan projektikohtaisesti syventävää tietoa.
- Osaat viestiä suunnittelusta oikeellisten rakennuspiirustusten avulla / CAD.
? Osaat viestiä suunnittelusta 3D-mallinnusten avulla / CAD

Sisältö

- Kuinka tehdä syventäviä suunnitelmia ja ymmärtää tilatarpeita harjoitusprojektin avulla?
- Miten hankkia tietoa projektiaiheeseen liittyvien tutustumiskäyntien avulla?

Opiskelumateriaali

Saatavilla opintojakson Learn alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Xamk tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden suorittaa opintojaan joustavasti eri elämän tilanteita mukaillen. Opiskelijoille on tarjolla kolme oppimisväylää: työviikkopohjainen oppimisväylä, opintoja nopeuttava oppimisväylä sekä työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä.

Työviikkopohjainen oppimisväylä lukujärjestyksen mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöinen harjoitustyö, jossa aito toimeksianto ulkopuoliselta yhteistyöyritykseltä.

Opiskelijan työmäärä

5 op on 135h, josta kontaktiopetuksen osuus on 70h ja itsenäisen työn osuus 65h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla toteutetaan yritysyhteistyöprojekti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsearviointi, reflektointi ja vertaisarviointi
Oppimistehtävän arviointi
Aktiivinen osallistuminen opetukseen

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen
Ei edellytä aiempaa osaamista.

Lisätiedot

Opintojaksoa
Suunnitteluprojektin dokumentit, Valaistus- ja akustiikkasuunnittelu