Siirry suoraan sisältöön

Suunnitteluprojektin dokumentit (5 op)

Toteutuksen tunnus: SK00CQ59-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

31.10.2022 - 13.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

22 - 25

Koulutus

 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun koulutus

Opettaja

 • Satu Hovitie

Vastuuopettaja

Satu Hovitie

Ryhmät

 • SKKV20SP
  Sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu, päivätoteutus
 • Suunnitteluprojektin dokumentit SK00CQ59-3004 / 01.11.2022 08:30 - 12:30
 • Suunnitteluprojektin dokumentit SK00CQ59-3004 / 01.11.2022 12:30 - 17:30
 • Suunnitteluprojektin dokumentit SK00CQ59-3004 / 08.11.2022 08:30 - 12:30
 • Suunnitteluprojektin dokumentit SK00CQ59-3004 / 08.11.2022 12:30 - 17:30
 • Suunnitteluprojektin dokumentit SK00CQ59-3004 / 15.11.2022 08:30 - 12:30
 • Suunnitteluprojektin dokumentit SK00CQ59-3004 / 15.11.2022 12:30 - 17:30
 • Suunnitteluprojektin dokumentit SK00CQ59-3004 / 22.11.2022 08:30 - 12:30
 • Suunnitteluprojektin dokumentit SK00CQ59-3004 / 22.11.2022 12:30 - 17:30
 • Suunnitteluprojektin dokumentit SK00CQ59-3004 / 29.11.2022 08:30 - 12:30
 • Suunnitteluprojektin dokumentit SK00CQ59-3004 / 29.11.2022 12:30 - 17:30
 • Suunnitteluprojektin dokumentit SK00CQ59-3004 / 05.12.2022 08:30 - 12:30
 • Suunnitteluprojektin dokumentit SK00CQ59-3004 / 05.12.2022 12:30 - 17:30

Tavoitteet

- Kykenet arviomaan suunnitteluprojektissa tarvittavien dokumenttien laadun ja määrän.
- Osaat luoda itse muunnelman tarvittavasta dokumentista ja laatia kaikki suunnittelussa tyypillisesti käytettävät piirustukset ja asiakirjat.
- Pystyt hankkimaan tietoa/malleja ja ohjeita uusien dokumenttityyppien laadintaan.
- Osaat viestiä suunnittelusta laajasti oikeellisten rakennuspiirustusten kautta / CAD.
- Osaat viestiä suunnittelusta 3D-mallinnusten kautta / CAD.

Sisältö

- Kuinka dokumentoida sisustussuunnitteluprojektia?
- Miten luoda kaikki tarvittavat dokumentit dokumenttiluettelon mukaan?

Opiskelumateriaali

Saatavilla opintojakson Learn alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Xamk tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden suorittaa opintojaan joustavasti eri elämän tilanteita mukaillen. Opiskelijoille on tarjolla kolme oppimisväylää: työviikkopohjainen oppimisväylä, opintoja nopeuttava oppimisväylä sekä työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä.

Työviikkopohjainen oppimisväylä lukujärjestyksen mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöinen harjoitustyö, jossa aito toimeksianto ulkopuoliselta yhteistyöyritykseltä.

Opiskelijan työmäärä

5 op on 135h, josta kontaktiopetuksen osuus on 70h ja itsenäisen työn osuus 65h

Lisätietoja opiskelijoille

Sisustussuunnitteluprojektin yritysprojekti jatkuu.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsearviointi, reflektointi ja vertaisarviointi
Oppimistehtävän arviointi
Aktiivinen osallistuminen opetukseen

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen
Ei edellytä aiempaa osaamista.

Lisätiedot

Opintojaksoa
Sisustussuunnitteluprojekti, Valaistus- ja akustiikkasuunnittelu