Siirry suoraan sisältöön

Asuntosuunnittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: SK00CQ52-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 21.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

22 - 25

Tutkinto-ohjelma

  • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun koulutus

Opettaja

  • Satu Hovitie

Vastuuhenkilö

Satu Hovitie

Opiskelijaryhmät

  • SKKV21SP
    Sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu, päivätoteutus

Tavoitteet

- Osaat havainnoida fyysistä rakennettua asumisen sisätilaa.
- Ymmärrät tilasuunnittelun lähtökohtia.
- Osaat analysoida tilaa ja sen muuttamistarvetta.
- Ymmärrät tilakokonaisuuden muotoutumista.
- Osaat mitoittaa asumiseen liittyviä tiloja ja toimintoja.
- Osaat luonnostella 2D:na ja 3D:nä.
- Pystyt viestimään suunnittelustasi yksinkertaisten rakennuspiirustusten kautta / CAD.
- Pystyt viestimään suunnittelustasi 3D-mallinnusten kautta / CAD + skissit.

Sisältö

- Miten hyödyntää yksinkertaisia piirustusmerkintöjä ja esitystapoja?
- Kuinka suunnitella tiloja ja ymmärtää tilatarpeita?
- Kuinka hyödyntää CAD-osaamista suunnittelussa?
- Miten syventää osaamista yritysvierailulla saadun tiedon ja kokemuksen pohjalta (vierailu kodin kiintokalusteyritykseen)?
- Miten esittää suunnitelmat ammattimaisesti?

Opiskelumateriaali

Saatavilla opintojakson Learn alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Xamk tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden suorittaa opintojaan joustavasti eri elämän tilanteita mukaillen. Opiskelijoille on tarjolla kolme oppimisväylää: työviikkopohjainen oppimisväylä, opintoja nopeuttava oppimisväylä sekä työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä.

Työviikkopohjainen oppimisväylä lukujärjestyksen mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollinen työelämälähtöinen harjoitustyö, jossa aito toimeksianto ulkopuoliselta yhteistyöyritykseltä.

Opiskelijan työmäärä

5 op on 135h, josta kontaktiopetuksen osuus on 70h ja itsenäisen työn osuus 65h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla toteutetaan aiheeseen liittyviä oppimistehtäviä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsearviointi, reflektointi ja vertaisarviointi
Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävän arviointi

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen
CAD perustaidot.