Siirry suoraan sisältöön

AmmattiCAD (5 op)

Toteutuksen tunnus: SK00CQ54-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 13.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

22 - 25

Koulutus

  • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun koulutus

Opettaja

  • Ari Känsäkoski

Vastuuopettaja

Heli Abdel-Rahman

Ryhmät

  • SKKV21SP
    Sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu, päivätoteutus
  • AmmattiCAD SK00CQ54-3005 / 08.12.2022 10:00 - 14:00
  • AmmattiCAD SK00CQ54-3005 / 13.12.2022 08:30 - 11:30

Tavoitteet

- Ymmärrät opintojaksolle valitun CAD-ohjelman käytön perusteet.
- Osaat ohjelman perustyökalut ja piirtotavat.
- Hallitset ohjelman käytön osana suunnitteluprosessia.
- Osaat liittää suunnittelutiedoston osaksi muita ohjelmistoja.
- Tiedät kuinka itsenäisesti voit kehittää osaamistasi jatkossa.

Sisältö

- Kuinka saan parhaimman hyödyn ohjelmasta?
- Mitä työkaluja ohjelmassa on ja kuinka käytän niitä?
- Miten käytän ohjelmaa suunnittelutyön erivaiheissa?
- Kuinka tulostan piirustuksen ja kuinka vien tiedoston osaksi toista ohjelmaa?
- Miten voin kehittää itsenäisesti osaamistani ja mistä saan lisää tietoa?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali koostuu videoista, joiden käyttöoikeus jatkuu opiskelijoilla myös opintojakson jälkeen.

Yksilölliset oppimisväylät

Xamk tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden suorittaa opintojaan joustavasti eri elämän tilanteita mukaillen. Opiskelijoille on tarjolla kolme oppimisväylää: työviikkopohjainen oppimisväylä, opintoja nopeuttava oppimisväylä sekä työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä.

Työviikkopohjainen oppimisväylä lukujärjestyksen mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollinen työelämälähtöinen harjoitustyö, jossa aito toimeksianto ulkopuoliselta yhteistyöyritykseltä.

Opiskelijan työmäärä

5 op on 135h, josta kontaktiopetuksen osuus on 70h ja itsenäisen työn osuus 65h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso alkaa etäopetuksena, jossa käydään läpi tietomallinnuksen perusteet ja opintojakson käyttöön liittyvät ohjeistukset.
Tämän jälkeen opiskelu jatkuu itsenäisesti. Etäopastuskerroista sovitaan eriskeen sopivin väliajoin.
Vaikka opintojakso toteutetaan etäopetuksena, on lukujärjestykseen tehty luokkavaraukset, jotta opiskelu voi tapahtua luokissa (mikäli opiskelijalla on ArchiCAD ohjelmistolisenssi, voi hän työskennellä haluamassaan paikassa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsearviointi, reflektointi ja vertaisarviointi
Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävän arviointi

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista.