Siirry suoraan sisältöön

Muotoiluajattelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: MU00DT17-3015

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

31.08.2022 - 14.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

42 - 50

Koulutus

 • Biotuotemuotoilun koulutus
 • Graafisen muotoilun koulutus
 • Muodin ja puvustuksen koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun koulutus

Opettaja

 • Heli Abdel-Rahman
 • Esa Hämäläinen
 • Marjo Kivilompolo

Vastuuopettaja

Heli Abdel-Rahman

Ryhmät

 • GRKV22SP
  Graafinen muotoilu, päivätoteutus
 • SKKV22SP
  Sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu, päivätoteutus
 • Muotoiluajattelu MU00DT17-3015 / 12.10.2022 09:30 - 14:00
 • Muotoiluajattelu MU00DT17-3015 / 19.10.2022 09:30 - 14:00
 • Muotoiluajattelu MU00DT17-3015 / 02.11.2022 09:00 - 12:30
 • Muotoiluajattelu MU00DT17-3015 / 02.11.2022 09:00 - 12:30
 • Muotoiluajattelu MU00DT17-3015 / 09.11.2022 09:00 - 12:30
 • Muotoiluajattelu MU00DT17-3015 / 09.11.2022 09:00 - 12:30
 • Muotoiluajattelu MU00DT17-3015 / 16.11.2022 09:00 - 12:30
 • Muotoiluajattelu MU00DT17-3015 / 23.11.2022 08:30 - 12:00
 • Muotoiluajattelu MU00DT17-3015 / 23.11.2022 09:00 - 12:30
 • Muotoiluajattelu MU00DT17-3015 / 25.11.2022 09:00 - 11:30
 • Muotoiluajattelu MU00DT17-3015 / 30.11.2022 09:00 - 12:30
 • Muotoiluajattelu MU00DT17-3015 / 30.11.2022 09:00 - 12:30
 • Muotoiluajattelu MU00DT17-3015 / 07.12.2022 09:00 - 12:30
 • Muotoiluajattelu MU00DT17-3015 / 07.12.2022 09:00 - 12:30
 • Muotoiluajattelu MU00DT17-3015 / 14.12.2022 09:00 - 12:30
 • Muotoiluajattelu MU00DT17-3015 / 14.12.2022 09:00 - 12:30

Tavoitteet

Opit muotoiluprosessin toimintatapoja. Opit hyödyntämään erilaisia ideointimenetelmiä etsiessäsi uusia, käyttäjälähtöisiä ratkaisuja.
Opit tarkkailemaan ympäristöäsi.
Mitä ihmiset haluavat ja tarvitsevat elämäänsä?
Miten muotoilija voi parantaa elämän laatua?
Luonnosten ja muiden visuaalisten esittämistapojen avulla opit helpottamaan ongelmanratkaisua ja ajattelua.

Sisältö

Miten muotoiluprosessi toimii ja miten siinä tuotetaan uusia ideoita?
Miten visualisoit ideasi ja kehität sen edelleen luonnoksesta prototyypiksi ja tuotteeksi?

Opiskelumateriaali

Saatavilla opintojakson Learn alustalla.
Avain ilmoitetaan ennen opintojakson alkua.

Yksilölliset oppimisväylät

Xamk tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden suorittaa opintojaan joustavasti eri elämän tilanteita mukaillen. Opiskelijoille on tarjolla kolme oppimisväylää: työviikkopohjainen oppimisväylä, opintoja nopeuttava oppimisväylä sekä työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä.

Työviikkopohjainen oppimisväylä lukujärjestyksen mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollinen työelämälähtöinen harjoitustyö, jossa aito toimeksianto ulkopuoliselta yhteistyöyritykseltä.

Opiskelijan työmäärä

5 op on 135h, josta kontaktiopetuksen osuus on 70h ja itsenäisen työn osuus 65h

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso jakautuu 2 osaan:
Ensin toteutuu teoria-osa (3 op), joka koostuu luennoista ja oppimistehtävistä, joissa käsitellään muotoilualaa yleisesti ja muotoiluprosessin eri vaiheita, riippumatta eri koulutusten substanssialasta.

Sen jälkeen toteutuu substanssi-osa (2 op), jonka aikana käsitellään muotoiluprosessin eri vaiheita ja alan käytänteitä kunkin koulutuksen näkökulmasta ja tehdään oppimistehtäviä. Ryhmien toteutukset ovat erikseen, kummankin ryhmän substanssiopettajan johdolla.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla pidetään aiheeseen liittyviä luentoja, tehdään lyhyitä oppimistehtäviä ja ekskursio.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsearviointi, reflektointi ja vertaisarviointi
Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävän arviointi