Siirry suoraan sisältöön

Työvälineohjelmat (5 op)

Toteutuksen tunnus: LY00DT57-3023

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma

 • Liiketalouden koulutus

Opettaja

 • Tuomo Kettula

Vastuuhenkilö

Tuomo Kettula

Opiskelijaryhmät

 • LTKV22SP2
  Liiketalous, päivätoteutus
 • Työvälineohjelmat LY00DT57-3023 / 30.08.2022 09:00 - 12:00
 • Työvälineohjelmat LY00DT57-3023 / 06.09.2022 09:00 - 12:00
 • Työvälineohjelmat LY00DT57-3023 / 13.09.2022 09:00 - 12:00
 • Työvälineohjelmat LY00DT57-3023 / 20.09.2022 09:00 - 12:00
 • Työvälineohjelmat LY00DT57-3023 / 22.09.2022 10:00 - 12:30
 • Työvälineohjelmat LY00DT57-3023 / 27.09.2022 09:00 - 12:00
 • Työvälineohjelmat LY00DT57-3023 / 04.10.2022 09:00 - 12:00
 • Työvälineohjelmat LY00DT57-3023 / 06.10.2022 10:00 - 12:30
 • Työvälineohjelmat LY00DT57-3023 / 11.10.2022 09:00 - 12:00
 • Työvälineohjelmat LY00DT57-3023 / 18.10.2022 09:00 - 12:00
 • Työvälineohjelmat LY00DT57-3023 / 20.10.2022 10:00 - 12:30
 • Työvälineohjelmat LY00DT57-3023 / 10.11.2022 10:00 - 12:30
 • Työvälineohjelmat LY00DT57-3023 / 24.11.2022 10:00 - 12:30
 • Työvälineohjelmat LY00DT57-3023 / 08.12.2022 10:00 - 12:30

Tavoitteet

Osaat käyttää tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia tarkoituksenmukaisesti yksilönä sekä ryhmätyöskentelyssä. Osaat laatia toimisto-ohjelmilla alaasi liittyviä tavallisimpia asiakirjoja, esityksiä ja taulukoita. Osaat toimia tietoturvallisesti.

Sisältö

Mitä tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia käytetään ja kuinka niitä hyödynnetään opiskelussa sekä työelämässä? Miten laaditaan tekstinkäsittely-, esitysgrafiikka- ja taulukkolaskentaohjelmilla tavallisimpia alaasi liittyviä dokumentteja? Mitä tietoturvalla tarkoitetaan ja kuinka toimitaan tietoturvallisesti opiskelussa sekä työelämässä?

Opiskelumateriaali

Learn-alustalla oleva materiaali ja linkit.

Yksilölliset oppimisväylät

Työvälineosaaminen 5op -opintojakson AHOT-suoritus sovitaan opettajan kanssa erikseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla ei ole kurssitenttiä.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

5 op vastaa 135 h työmäärää

Toteutuksen osien kuvaus

Kurssin suoritettuasi
* Osaat käyttää tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia tarkoituksenmukaisesti yksilönä sekä ryhmätyöskentelyssä
* Osaat laatia toimisto-ohjelmilla alaasi liittyviä tavallisimpia asiakirjoja, esityksiä ja taulukoita
* Osaat toimia tietoturvallisesti.

Kursilla käsitellään mm. seuraavia aiheita
* Mitä tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia käytetään ja kuinka niitä hyödynnetään opiskelussa sekä työelämässä?
* Miten laaditaan tekstinkäsittely-, esitysgrafiikka- ja taulukkolaskentaohjelmilla tavallisimpia alaasi liittyviä dokumentteja?
* Mitä tietoturvalla tarkoitetaan ja kuinka toimitaan tietoturvallisesti opiskelussa sekä työelämässä?

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

IT-teeman esittely: 10%
Power Point -harjoitustyö: kalvot 20% + nauhoitus 10%
Word: 20%
Excel: 30%
Office 365 tehtävät Sway: 10%
Arviointiasteikko: 1=50% ; 2=60% ; 3=70% ; 4=80% ; 5=90%