Siirry suoraan sisältöön

Opinto- ja urasuunnittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00DS63-3186

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 04.05.2025

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 85

Tutkinto-ohjelma

 • Liiketalouden koulutus

Opettaja

 • Maisa Räsänen

Vastuuhenkilö

Maisa Räsänen

Opiskelijaryhmät

 • LTKV22SP3
  Liiketalous, päivätoteutus
 • LTKV22SP2
  Liiketalous, päivätoteutus
 • LTKV22SP1
  Liiketalous, päivätoteutus
 • Opinto- ja urasuunnittelu KY00DS63-3186 / 26.08.2022 09:45 - 10:45
 • Opinto- ja urasuunnittelu: Tradenomiliitto, Aloittavan opiskelijan info / 05.09.2022 10:00 - 11:00
 • Opinto- ja urasuunnittelu: Harjoitteluinfo / 26.09.2022 10:00 - 10:45
 • Opinto- ja urasuunnittelu KY00DS63-3186 / 13.10.2022 13:15 - 14:15
 • Opinto- ja urasuunnittelu KY00DS63-3186 / 03.11.2022 13:15 - 14:00
 • Opinto- ja urasuunnittelu, Ilmoittautuminen kevään 23 jaksoille / 17.11.2022 13:15 - 14:15

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Opiskelumateriaali

Materiaali löytyy opintojakson Learn-alustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit valita itsenäisiä suoritustapoja, jotka voivat olla mm. verkkototeutuksia, tai valitsemalla opintoja jonkin toisen ryhmän työjärjestyksestä.


Työhön integroitu oppimisväylä:
Työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa. Voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikalla tai projektissa joko kokonaan tai osittain.

TKI ja työelämäyhteistyö

Xamkin edustaja: luento opiskelijahyvinvoinnista
Kaakon edustaja: luento Kaakon toiminnasta
Erikoistumisalojen opettajien luennot
Alumnivierailijat: liittyvät erikoistumisalavalintaan
Alumnivierailijat: liittyvät valmistumiseen

Tentit ja muut määräajat

Tässä opintojaksossa ei ole tenttiä. Palautettavat tehtävät palautetaan sovitun aikataulun mukaan.
HOPS-keskustelut käydään sovittujen aikataulujen puitteissa.

Kansainvälinen yhteistyö

Kv-koordinaattori, Xamk: Infotilaisuudet kansainvälisestä vaihdosta ja harjoittelusta.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä muodostuu
- aktiivisesta osallistumisesta
- vaadituista palautettavista tehtävistä
- HOPS-tapaamisesta

1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä (lähiopiskelua ja verkko-opiskelua).

Lisätietoja opiskelijoille

LTKV22SP-ryhmän opiskelijavastaava on Maisa Räsänen (maisa.rasanen@xamk.fi).

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opettajan arviointi, vertais- ja itsearviointi
Aktiivinen osallistuminen lähi- ja verkko-opetukseen sekä oppimistehtävien tekeminen.