Siirry suoraan sisältöön

Sosiaalialan kehittäminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: KH00EE49-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Tutkinto-ohjelma

  • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Opettaja

  • Hannele Pulkamo

Opiskelijaryhmät

  • KHSA20SP
    Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Tavoitteet

Tunnet rakenteellisen sosiaalityön työorientaation sosiaalialan vaikuttamis- ja kehittämistyössä.
Tunnet sosiaalialan kehittämisen valtakunnalliset linjaukset ja alueelliset painopistealueet.
Tunnet sosiaalialan kehittämishankkeita.
Tunnet yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja sosiaalipalveluiden kehittämiseksi.
Osaat hyödyntää sosiaalialan kehittämistyössä keskeisiä vaikuttamisverkostoja.
Osaat soveltaa sosiaalialan kehittämistyön lähestymistapoja ja kehittämismenetelmiä.
Osaat kehittää omaa tutkivaa ja kehittävää työotetta.

Sisältö

Mitä tarkoittaa rakenteellinen sosiaalityö sosiaalialan vaikuttamis- ja kehittämistyön viitekehyksenä?
Mitä ovat valtakunnalliset sosiaalialan kehittämislinjaukset ja alueelliset painopistealueet?
Mitä ovat ajankohtaiset sosiaalialan kehittämishankkeet?
Mitä ovat keskeiset yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinot sosiaalipalvelujen kehittämisessä?
Miten hyödynnetään sosiaalialan kehittämistyössä keskeisiä vaikuttamisverkostoja?
Millaisia lähestymistapoja ja menetelmiä on sosiaalialan kehittämisessä?
Miten kehität omaa tutkivaa ja kehittävää työotetta?

Opiskelumateriaali

Learn-alustan materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksolla tutustut rakenteellisen sosiaalityön työorientaation vaikuttamis- ja kehittämistyöhön. Tunnet sosiaalialan kehittämisen valtakunnalliset linjaukset ja alueelliset painopistealueet. Perehdyt sosiaalialan kehittämishankkeisiin.
Tunnet yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja sosiaalipalveluiden kehittämiseksi.
Osaat hyödyntää sosiaalialan kehittämistyössä keskeisiä vaikuttamisverkostoja.
Osaat soveltaa sosiaalialan kehittämistyön lähestymistapoja ja kehittämismenetelmiä.
Osaat kehittää omaa tutkivaa ja kehittävää työotetta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelijoiden työelämäympäristöjen hyödyntäminen tehtävissä.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op eli 135t opiskelijan työtuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson tehtävien ja harjoitusten hyväksytty suorittaminen.