Siirry suoraan sisältöön

Ennaltaehkäisevä työ lasten, nuorten ja perheiden palveluissa (5 op)

Toteutuksen tunnus: KH00EE50-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

14.11.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Tutkinto-ohjelma

  • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Opettaja

  • Hanna-Leena Lipsanen

Opiskelijaryhmät

  • KHSA20SP
    Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Tavoitteet

Tiedät lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävän ehkäisevän työn perusperiaatteet, tavoitteet ja mahdollisuudet koulumaailmassa ja nivelvaihetyöskentelyssä.
Osaat hyödyntää, soveltaa ja arvioida ehkäisevää ja moniammatillista työotetta ja menetelmiä lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä.
Tunnet ehkäisevään työhön liittyvää palvelujärjestelmää ja erilaisia toimintaympäristöjä.

Sisältö

Mitkä ovat lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävän ehkäisevän työn perusperiaatteet, tavoitteet ja mahdollisuudet koulumaailmassa ja nivelvaihetyöskentelyssä?
Mistä koostuu lasten, nuorten ja perheiden ehkäisevää työtä ohjaava lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä?
Miten hyödynnät, sovellat ja arvioit ehkäisevää ja moniammatillista työotetta ja menetelmiä lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä?

Opiskelumateriaali

Learn-alustan materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävän ehkäisevän työn perusperiaatteet, tavoitteet ja mahdollisuudet koulumaailmassa ja nivelvaihetyöskentelyssä.
Opitaan hyödyntämään, soveltamaan ja arvioimaan ehkäisevää ja moniammatillista työotetta sekä menetelmiä lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä.
Ehkäisevään työhön liittyvän palvelujärjestelmään ja erilaisiin toimintaympäristöihin tutustuminen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöiset asiakastapaukset.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op eli 135 t opiskelijan työtuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson tehtävien ja harjoitusten hyväksytty suorittaminen.