Siirry suoraan sisältöön

Työvälineohjelmat (5 op)

Toteutuksen tunnus: LY00DT57-3025

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 14.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma

 • Liiketalouden koulutus

Opettaja

 • Markku Lybeck

Vastuuhenkilö

Markku Lybeck

Opiskelijaryhmät

 • LTMI22SM
  Liiketalous, monimuoto
 • Työvälineohjelmat LY00DT57-3025 / 23.08.2022 13:30 - 15:30
 • Työvälineohjelmat LY00DT57-3025 / 20.09.2022 13:30 - 15:30
 • Työvälineohjelmat LY00DT57-3025 / 11.10.2022 13:30 - 15:30
 • Työvälineohjelmat LY00DT57-3025 / 08.11.2022 13:30 - 15:30
 • Työvälineohjelmat LY00DT57-3025 / 13.12.2022 12:15 - 15:00

Tavoitteet

Osaat käyttää tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia tarkoituksenmukaisesti yksilönä sekä ryhmätyöskentelyssä. Osaat laatia toimisto-ohjelmilla alaasi liittyviä tavallisimpia asiakirjoja, esityksiä ja taulukoita. Osaat toimia tietoturvallisesti.

Sisältö

Mitä tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia käytetään ja kuinka niitä hyödynnetään opiskelussa sekä työelämässä? Miten laaditaan tekstinkäsittely-, esitysgrafiikka- ja taulukkolaskentaohjelmilla tavallisimpia alaasi liittyviä dokumentteja? Mitä tietoturvalla tarkoitetaan ja kuinka toimitaan tietoturvallisesti opiskelussa sekä työelämässä?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten sekä itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämäläheisiä oppimistehtäviä.

Opiskelijan työmäärä

133h, joka muodostuu lähiopetuksesta sekä itsenäisestä työskentelystä.

Arviointiasteikko

1-5