Siirry suoraan sisältöön

Kannattavuus ja talouden suunnittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: LY00DT59-3011

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 16.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Mailis Kervinen
  • Anna-Mari Kämppi

Vastuuhenkilö

Anna-Mari Kämppi

Opiskelijaryhmät

  • LTMI21SM
    Liiketalous, monimuoto

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä yrityksen talouden lainalaisuuksiin sisäisen laskentatoimen näkökulmasta. Osaat selvittää yrityksen kannattavuuden katetuottolaskennan avulla.
Osaat käyttää yleisimpiä hinnoittelumenetelmiä. Osoitat perehtyneisyyttä budjetoinnin merkitykseen talouden suunnittelussa.

Sisältö

Mikä on sisäisen laskentatoimen rooli yrityksen päätöksenteossa?
Mitä ovat pk-yrityksen toiminnan tuotot ja kustannukset?
Miten katetuottolaskentaa hyödynnetään yrityksen kannattavuuden arvioinnissa?
Mikä on hinnoittelun vaikutus yrityksen kannattavuuteen?
Mikä on budjetoinnin merkitys yrityksen talouden suunnittelussa?

Opiskelumateriaali

Jormakka, Koivusalo, Lappalainen, Niskanen: Laskentatoimi (uusin painos)
Muu materiaali Learnissä.

Yksilölliset oppimisväylät

Pääasiassa Itsenäisesti verkossa suoritettava opintojakso, johon kuuluu erilaisia oppimistehtäviä sekä lukujärjestyksen mukaiset lähipäivät.

Opintojakson voi suorittaa myös nopeutetusti eli voit tehdä arviointiin vaikuttavat tentit omassa aikataulussasi annettua aikataulutusta aikaisemmin.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Tämä väylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöisiä oppimistehtäviä

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Talous- ja rahoitusmatematiikka tai vastaavat tiedot