Siirry suoraan sisältöön

Lähijohtaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: LT00EL63-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

17.10.2022 - 14.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Marika Vartiainen

Vastuuhenkilö

Marika Vartiainen

Opiskelijaryhmät

  • LTMI21SM
    Liiketalous, monimuoto

Opiskelumateriaali

Learnin alustalla oleva materiaali ja alustalla ilmoitettu kirjallisuus.

Yksilölliset oppimisväylät

Työhön integroitu oppimisväylä:
Perehdyt itsenäisesti opintojaksoon liittyvään materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät verkkototeutuksen mukaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöinen oppimistehtävä

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op, mikä tarkoittaa noin 135 tunnin työskentelyä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

d. Osaat arvioida toimintaa lähijohtajan kannalta asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa
f. Osaat toimia hyvänä esimerkkinä ja ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti
g. Osaat soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita erilaisissa esimiestilanteissa