Siirry suoraan sisältöön

Lähijohtaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: LT00EL63-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 11.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Sari Toijonen-Kunnari

Vastuuhenkilö

Sari Toijonen-Kunnari

Opiskelijaryhmät

  • LTMI21SVB
    Liiketalous, verkkototeutus

Opiskelumateriaali

Learnissa ilmoitettu aineisto. Opintojaksolla edelleytetään Learnissa olevaan aineistoon perehtymisen lisäksi myös itsenäistä tiedonhankintaa.
Osia seuraavista teoksista:
Ahlroth, M. & Havunen, R. 2016. Pomo puun ja kuoren välissä. Helsinki: Talentum.
Hyppänen, R. 2013. Esimiesosaaminen Liiketoiminnan menestystekijä. Helsinki: Edita.
Kauhanen, J. 2018. Esimies tuottavuuden kehittäjänä. Helsinki: Kauppakamari.
Lukupiirin oppimistehtävään valittavissa:
1. Haapakoski, K., Niemelä, A. & Yrjölä, E. 2020. Läsnä etänä: seitsemän oppituntia tulevaisuuden työelämästä. Helsinki: Alma Talent.
2. Järvinen, P. 2016. Onnistu esimiehenä. Helsinki: Talentum.
3. Kultanen, T. 2016. Esimies ongelmien aiheuttaja ja ratkaisija: ajattele mitä ajattelet. Helsinki: Kauppakamari.
4. Rantanen, J., Leppänen, I. & Kankaanpää, H. 2020. Johda tunneilmastoa: vapauta työyhteisösi todellinen potentiaali. Helsinki: Alma Talent.
5. Salli, M. & Takatalo, S. 2014. Loista rekrytoijana: hoida kosiomatka tyylillä. Helsinki: Kauppakamari.

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäisesti verkossa suoritettava opintojakso, johon kuuluu erilaisia oppimistehtäviä ja muutama Teams-luento.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tuetaan opiskelijoiden työelämäkontaktien vahvistumista siten, että yhdessä oppimistehtävässä opiskelija asettuu lähijohtajan rooliin ja tekee valitsemalleen organisaation yksikölle kehittämissuunnitelman.

Tentit ja muut määräajat

Oppimistehtävien ja tentin määräajat ilmoitetaan opintojakson alkaessa. Arviointiin vaikuttavia palautuksia EI voi tehdä määräaikojen umpeuduttua. Opintojaksolla pääset harjoittelemaan itsesi ja ajankäyttösi johtamista.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä: 1 op = 27 työtuntia eli
tämän opintojakson suorittaminen edellyttää noin 135 työtuntia.
Suunnittelethan ajankäyttösi oppimistasi tukevaksi.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso on jaettu Learnissa osa-alueisiin:
Strategia, liiketoiminta ja lähijohtaminen
Lähijohtajan roolit ja tehtävät
Yksilön ja ryhmän suorituksen johtaminen
Lähijohtamisosaamisen kehittäminen

Osa-alueiden opiskelu, oppimistehtävät ja tentti jaksottavat ja aikatauluttavat opiskelua.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu yksilötyönä ja pienryhmissä tehtäviin osa-alueiden oppimistehtäviin ja yksilösuorituksen tenttiin.
Arviointi osaamisperusteista:
d. Osaat arvioida toimintaa esimiehen kannalta asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa.
f. Osaat toimia hyvänä esimerkkinä ja ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti
g. Osaat soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita erilaisissa esimiestilanteissa