Siirry suoraan sisältöön

Kunnallis- ja virkamiesoikeus (5 op)

Toteutuksen tunnus: LT00AB21-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma

 • Liiketalouden koulutus

Opettaja

 • Sampo Järvinen

Vastuuhenkilö

Sampo Järvinen

Opiskelijaryhmät

 • LTKV21SP1
  Liiketalous, päivätoteutus (julkishallinto ja juridiikka)
 • Kunnallis- ja virkamiesoikeus LT00AB21-3007 / 30.08.2022 11:00 - 12:30
 • Kunnallis- ja virkamiesoikeus LT00AB21-3007 / 07.09.2022 12:15 - 13:45
 • Kunnallis- ja virkamiesoikeus LT00AB21-3007 / 14.09.2022 12:15 - 13:45
 • Kunnallis- ja virkamiesoikeus LT00AB21-3007 / 21.09.2022 12:15 - 13:45
 • Kunnallis- ja virkamiesoikeus LT00AB21-3007 / 28.09.2022 11:30 - 13:30
 • Kunnallis- ja virkamiesoikeus LT00AB21-3007 / 05.10.2022 11:30 - 13:30
 • Kunnallis- ja virkamiesoikeus LT00AB21-3007 / 06.10.2022 12:30 - 14:15
 • Kunnallis- ja virkamiesoikeus LT00AB21-3007 / 12.10.2022 11:30 - 13:30
 • Kunnallis- ja virkamiesoikeus LT00AB21-3007 / 19.10.2022 11:30 - 13:30
 • Kunnallis- ja virkamiesoikeus LT00AB21-3007 / 20.10.2022 12:30 - 14:15
 • Kunnallis- ja virkamiesoikeus LT00AB21-3007 / 02.11.2022 12:00 - 14:00
 • Kunnallis- ja virkamiesoikeus LT00AB21-3007 / 03.11.2022 12:30 - 14:15
 • Kunnallis- ja virkamiesoikeus LT00AB21-3007 / 09.11.2022 12:30 - 14:30
 • Kunnallis- ja virkamiesoikeus LT00AB21-3007 / 16.11.2022 09:30 - 11:30
 • Kunnallis- ja virkamiesoikeus LT00AB21-3007 / 17.11.2022 12:30 - 14:15
 • Kunnallis- ja virkamiesoikeus LT00AB21-3007 / 23.11.2022 11:30 - 13:30
 • Kunnallis- ja virkamiesoikeus LT00AB21-3007 / 30.11.2022 11:30 - 13:30
 • Kunnallis- ja virkamiesoikeus LT00AB21-3007 / 07.12.2022 11:30 - 13:30
 • Kunnallis- ja virkamiesoikeus LT00AB21-3007 / 08.12.2022 12:15 - 14:15
 • Kunnallis- ja virkamiesoikeus LT00AB21-3007 / 14.12.2022 11:30 - 13:30

Tavoitteet

Osaat kuvata kunnallisten yhteisöjen rakenteet ja kunnallisen päätöksenteko- ja hallintomenettelyn.

Osaat kertoa kunnallisen itsehallinnon periaatteet sekä kunnallisten yhteisöjen tehtävät ja järjestämisvastuut.

Osaat käyttää kunnan asukkaana osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä oikeusturvaasi.

Osaat kertoa virka- ja työsuhteiden keskeiset erot sekä virkamiesten ja kunnallisten viranhaltijoiden valintaan liittyvät periaatteet ja heidän oikeudet, velvollisuudet ja virkavastuun.

Sisältö

Mikä on kuntien rooli Suomen hallintorakenteessa ja miten toimii kunnallinen päätöksenteko?
Mistä tekijöistä koostuu kunnan itsehallinto ja miten kunnat voivat sitä käyttää tehtäviä järjestäessään?
Miten kunnan asukas voi käyttää osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiaan kunnallishallinnossa?
Mitkä ovat virkamiesten ja kunnallisten viranhaltijoiden virkakelpoisuusehdot virkojen täyttämisessä?
Mitkä ovat virkamiesten ja kunnallisten viranhaltijoiden oikeudet ja velvollisuudet?

Opiskelumateriaali

Kurssimateriaali:

1. Virkamiesoikeuden perusteet, Seppo Koskinen - Heikki Kulla, Talentum 2019 (e-kirja https://kaakkuri.finna.fi/Record/kaakkuri.224966)

2. Kuntalaki - Tausta ja tulkinnat, Heikki Harjula, Kari Prättälä, Talentum 2015 (e-kirjahttps://kaakkuri.finna.fi/Record/kaakkuri.219147)

3. lainsäädäntö

4. muu opettajan Learn -alustalle lataama aineisto

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelu tapahtuu yksilö-, ryhmä- ja parityöskentelynä.

Kurssin suorittaminen edellyttää luentojen aktiivista seuraamista ja keskusteluun osallistumista ja ryhmä- ja paritehtävien sekä yksilötehtävien ja tentin suorittamista.

Kunnallis- ja virkamiesoikeuden kurssi jakautuu kahteen pääosaan eli kunnallisoikeuteen ja virkamiesoikeuteen.

A Virkamiesoikeuden osio:

-valtion virkamiesten ja kunnan viranhaltijoiden oikeudet, velvollisuudet ja vastuut,

-virkasuhteeseen ottaminen ja virkasuhteen päättäminen ja

-virkaehtosopimusjärjestelmä sekä yhteistoimintamenettely kunnissa.


B Kunnallisoikeuden osio

-kunnan / kaupungin ja niiden eri yhteisöjen itsehallinnollista asemaa, niiden organisaatioita ja rakennetta, kuntien tehtäviä, luottamusmiesten asemaa, taloutta ja kuntien yhteistoimintaa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdolliset ryhmätyöhön liittyvät työelämähaastattelut.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana muodostuu näiden oppimistehtävien keskiarvon ja tentin keskiarvosta. Lisäksi kurssin läpäiseminen edellyttää, että annetut oppimistehtävät suoritetaan hyväksytysti. Arviointiasteikko on 1-5.