Siirry suoraan sisältöön

Julkiset hankinnat (5 op)

Toteutuksen tunnus: LT00DN66-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

03.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Päivi Ollila

Vastuuhenkilö

Päivi Ollila

Opiskelijaryhmät

  • LTKV21SP1
    Liiketalous, päivätoteutus (julkishallinto ja juridiikka)

Tavoitteet

Osaat kuvata hankintamenettelyn ja selittää hankintaperiaatteet.
Osaat suunnitella hankintoja.
Osaat lukea tarjouspyyntöjä tarjouksen laatimisen näkökulmasta.
Osaat kuvata muutoksenhakukeinot ja seuraamukset.
Osaat käyttää kilpailutusjärjestelmää.

Sisältö

Julkisten hankintojen tavoitteet ja julkisten hankintojen menettelytavat.
Kilpailutus prosessina alusta loppuun saakka.
Muutoksenhaku julkisissa hankinnoissa

Opiskelumateriaali

Luennot.
Oppimistehtävät.
Learnissä oleva materiaali.
Kontio & Al. Julkiset hankinnat käsikirja. Luettavissa Xamk:n e-kirjastossa (Kaakkuri).

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Luennot, itsenäinen oppimateriaalin opiskelu, oppimistehtävät, harjoitukset ja tentti. Oppimistehtäviä tehdään sekä opetuksen yhteydessä että itsenäisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Learn-tentti opintojakson lopussa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia. Työmäärään sisältyy osallistuminen aktiivinen osallistuminen opetukseen, oppimistehtävien tekeminen ja itsenäinen opiskelu.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson suoritusvaatimuksena on oppimistehtävät ja tentti. Opintojakson arvointi perustuu oppimistehtäviin ja tenttiin.