Siirry suoraan sisältöön

Kirjanpito (5 op)

Toteutuksen tunnus: LT00DT74-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 06.11.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Katriina Vesala

Vastuuopettaja

Katriina Vesala

Ryhmät

  • LTKV21SP2
    Liiketalous, päivätoteutus (taloushallinto)

Tavoitteet

Osaat kirjata yrityksen liiketapahtumat ja käyttää taloushallinnon järjestelmää kirjanpidon hoitamiseen sekä laatia yrityksen virallisen tilinpäätösaineiston.

Sisältö

Miten noudatat hyvää kirjapitotapaa?
Miten hyödynnät kirjanpito-ohjelmaa laatiessasi kirjauksia?
Millaisia raportteja kirjanpito-ohjelmisto tuottaa ja miten niitä hyödynnetään?
Miten tilinpäätös muodostetaan ja miten laaditaan yrityksen tilinpäätösasiakirjat?

Opiskelumateriaali

Opinnoissa teoriamateriaalina käytämme seuraavaa oppikirjaa:
Kauppakamaritieto: Pien- ja mikroyrityksen tilinpäätös käytännönläheisesti, verkkokirja

Opintojen tukena ja harjoituksissa käytämme seuraavia oppikirjoja:
Kauppakamaritieto: Juoksevasta kirjanpidosta tilinpäätökseen käytännönläheisesti 2016, verkkokirja
Käytännön kirjanpito, Tomperi & Keskinen, EDITA Teoria ja harjoituskirja,
Learnissa oleva materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työhön integroitu oppimisväylä:
Tästä opintojaksosta voi hakea korvaavuutta mikäli on työskennellyt tilitoimistossa tai yrityksessä laatien yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla ei tehdä työelämäyhteistyötä, vaan opiskellaan opetusmateriaalin avulla hyödyntäen ohjelmiston ohjemateriaaleja ja virallisia tilinpäätöspohjia.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso koostuu osasuorituksista, joita ei ole mahdollisuus uusia niiden muodon ja teknisen toteutuksen vuoksi.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä jakautuu tasaisesti koko opintojaksolle, koska verkkotentit ja harjoitustyöt on aikataulutettu kattaen koko opintojakson aikataulutuksen.

Lisätietoja opiskelijoille

Yrityksen talous -opintojakso tulee olla suoritettuna ennen Kirjanpito-opintojaksoa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu verkkoteoriatentteihin, kirjaustehtävään, tilinpäätöstehtävään sekä valvotusti luokkatilassa tehtyyn tehtävään. Näistä koostuu opintojakson arviointiin kokonaispistemäärä.

Esitietovaatimukset

Yrityksen talous (5 op) tai vastaavat tiedot.