Siirry suoraan sisältöön

Talouden prosessit ja automatisointi (5 op)

Toteutuksen tunnus: LT00DT75-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 27.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Katriina Vesala

Vastuuhenkilö

Katriina Vesala

Opiskelijaryhmät

  • LTKV21SP2
    Liiketalous, päivätoteutus (taloushallinto)

Tavoitteet

Tiedät, miten digitaalisuuden ja automatisoinnin voi yhdistää eri talouden prosesseihin.
Osoitat perehtyneisyyttä nykyaikaisiin talouden toimintamalleihin, peruskäsitteisiin ja ohjeisiin.
Osaat käyttää taloushallinnon ohjelmistoja ja tunnistat teknisten rajapintojen, ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn hyödyntämismahdollisuuksia.

Sisältö

Millaisia ovat talouden eri prosessit ja miten digitalisaatio niihin vaikuttavat?
Miten hyödynnetään talouden ohjelmistoja yrityksen liiketoiminnassa?
Miten tekniset rajapinnat ja ohjelmistorobotiikka toimivat?

Opiskelumateriaali

Älykäs taloushallinto, Kaarlejärvi & Salminen, Alma-verkkokirja
sekä Learnissa oleva materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Mikäli opiskelija on tehnyt itsenäisesti työtehtävissään osto- ja myyntireskontraa, joka on yrityksessä myös osin automatisoitu, on mahdollisuus hakea AHOT-menettelyä opintojakson suorittamisesta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Automatisointiosiossa opiskelijat valitsevat yrityksen, jolle tekevät selvityksen automatisoitavasta prosessista.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson osasuorituksia ei ole mahdollista uusia niiden muodon ja materiaalin vuoksi. Suorita kaikki aikataulun mukaisesti!

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä jakautuu tasaisesti koko opintojaksolle. Aluksi työskentelemme tiiviisti luennoilla Fivaldi-ohjelmiston parissa. Opintojakson toinen osio käsittelee automatisointia sekä ohjelmistorobotiikkaa ja tähän osaan liittyy ryhmissä tehtävä yritystoimeksianto. Koko opintojakson ajan pyörivät itsenäisesti tehtävät teoriaviikkotentit.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla käytetään Fivaldi-ohjelmistoa ja tutustutaan talouden prosessien automatisointiin. Luennoilla läsnäolo on välttämätöntä, koska harjoittelemme ohjelmiston käyttöä eri toiminnoissa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu verkkoteoriatentteihin, ryhmätehtävään sekä valvotusti luokkatilassa tehtyyn tehtävään. Näistä koostuu opintojakson arviointiin kokonaispistemäärä.

Esitietovaatimukset

Yrityksen talous (5 op) ja Kannattavuus ja talouden suunnittelu (5 op) tai vastaavat tiedot ja lisäksi Kirjanpito –opintojakson suorittamista samaan aikaan tai vastaavat työelämätaidot.