Siirry suoraan sisältöön

Ohjelmoitavat logiikat (5 op)

Toteutuksen tunnus: ST00BH29-3012

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Tutkinto-ohjelma

 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus

Opettaja

 • Teemu Manninen

Vastuuhenkilö

Teemu Manninen

Ajoitusryhmät

 • Ryhmä A (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä C (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä D (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)

Opiskelijaryhmät

 • STMI21SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Koulutusryhmat

 • Ryhmä A
 • Ryhmä C
 • Ryhmä D

Tavoitteet

Osaa soveltaa matemaattisia menetelmiä ja työkaluja alan ilmiöiden kuvaamiseen ja ongelmien ratkaisuun. Tuntee oman alan suunnitteluprosessit, -menetelmät ja –työkalut (Ladder ohjelmointi sekä graafinen ohjelmointi).Osaa mitoittaa ja valita laitteita ja komponentteja teknistaloudellisilla periaatteilla. Hallitsee standardien mukaisen dokumentoinnin.

Sisältö

Miten käytetään ladder- ohjelmointia?
Miten ohjelmakokonaisuudet toimivat?
Miten valitaan käytettävä ohjelmointikieli
Miten ohjelmoitava logiikka rakentuu?
Miten analogiset ja digitaaliset tulot ja lähdöt toimivat?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Automaatiotekniikka