Siirry suoraan sisältöön

Aaltoliike ja kvanttifysiikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: ST00BH11-3013

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

15 - 40

Tutkinto-ohjelma

  • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus

Opettaja

  • Natalia Pääjärvi

Opiskelijaryhmät

  • STMI21SPB
    Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat käyttää johdonmukaisesti aaltoliikkeeseen ja kvanttifysiikkaan liittyviä suureita, yksiköitä, määritelmiä ja luonnonlakeja.

Osaat ratkaista aaltoliikkeen ja kvanttifysiikan lakien ja menetelmien avulla fysiikassa ja sähkö- ja automaatiotekniikassa esiintyviä ongelmia.

Osaat mitata aaltoliikkeen ja kvanttifysiikan suureita, tutkia aaltoliikkeen ja kvanttifysiikan lakeja kokeellisesti ja raportoida mittaukset.

Sisältö

Mitkä ovat aaltoliikkeen ja kvanttifysiikan perusilmiöt, tärkeimmät suureet, yksiköt, määritelmät ja luonnonlait?

Miten aaltoliikkeen ja kvanttifysiikan lakeja ja menetelmiä käytetään fysiikassa ja sähkö- ja automaatiotekniikassa esiintyvien ongelmien ratkaisemiseen?

Miten mitataan aaltoliikkeen ja kvanttifysiikan suureita, tutkitaan aaltoliikkeen ja kvanttifysiikan lakeja kokeellisesti ja raportoidaan mittaukset?

Opiskelumateriaali

Fysiikan oppikirja
1.) Kari Suvanto: Tekniikan fysiikka, EDITA
2.) H. Peltonen, J. Perkkiö, K. Vierinen (2018) Insinöörin (AMK) fysiikka, osa II, Lahden Teho-Opetus Oy, 9. painos (myös 8. painos käy). ISBN 978-952-5191-31-8.

Yksilölliset oppimisväylät

Työjärjestyksen mukainen opetus, joka sisältää teoriatunteja ja laboraatioita. Itsenäinen opiskelu, harjoitustehtävät, laboraatioraportit.

TKI ja työelämäyhteistyö

opintojaksolla ei tehdä TKI- tai työelämäyhteistyötä

Tentit ja muut määräajat

2 välikoetta sekä labrat

Opiskelijan työmäärä

1 op tarkoittaa noin 25 tunnin työmäärää opiskelijan osalta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty arvosana edellyttää, että teoriaosuus ja laboraatiot on suoritettu hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Termofysiikka ja sähkömagnetismi tai vastaavat tiedot.