Siirry suoraan sisältöön

Sähkölaitostekniikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: ST00BH21-3010

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma

  • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus

Opettaja

  • Kalle Pesonen

Vastuuhenkilö

Jyrki Liikanen

Opiskelijaryhmät

  • STMI21SPB
    Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Opiskelumateriaali

Opetusmateriaali jaetaan luennoilla
Tukevaa kirjallisuutta:
Elovaara, Jarmo. Laiho, Yrjö. Sähkölaitostekniikan perusteet. 2007. Otatieto.
Elovaara Jarmo, Liisa Haarla. Sähköverkot 1 - järjestelmätekniikka ja sähköverkon laskenta.2011. Otatieto.
Elovaara Jarmo, Liisa Haarla. Sähköverkot 2 - verkon suunnittelu, järjestelmät ja laitteet. 2011. Otatieto.

Yksilölliset oppimisväylät

Teoriaopetus ja laskuharjoitukset lähiopetuksena

TKI ja työelämäyhteistyö

Tutustutaan paikallisiin sähköverkkoyhtiöihin mm. vierailut sähköasemilla ja valvomoissa.

Tentit ja muut määräajat

Kurssin lopuksi tentti.
Luentojen välissä arvosteluun vaikuttavia kotitehtäviä.

Opiskelijan työmäärä

Yksi opintopiste tarkoittaa opiskelijalla 27,5 tunnin työmäärää

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeerinen arvostelu.
Kotitehtävillä mahdollisuus korottaa arvosanaa.