Siirry suoraan sisältöön

Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia (10 op)

Toteutuksen tunnus: NA00ED61-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Tutkinto-ohjelma

 • Naprapaattikoulutus

Opettaja

 • Marja Turkki

Vastuuhenkilö

Marja Turkki

Opiskelijaryhmät

 • NAKT22SP
  Naprapaatti, päivätoteutus
 • Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia NA00ED61-3003 / 06.09.2022 09:00 - 13:00
 • Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia NA00ED61-3003 / 07.09.2022 09:00 - 13:00
 • Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia NA00ED61-3003 / 12.09.2022 09:00 - 13:00
 • Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia NA00ED61-3003 / 14.09.2022 11:45 - 13:15
 • Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia NA00ED61-3003 / 20.09.2022 09:30 - 14:00
 • Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia NA00ED61-3003 / 27.09.2022 12:00 - 13:45
 • Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia NA00ED61-3003 / 28.09.2022 09:30 - 13:30
 • Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia NA00ED61-3003 / 04.10.2022 09:00 - 14:00
 • HUOM. LUOKKA = A2003! Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia NA00ED61-3003 / 10.10.2022 10:00 - 14:00
 • 20-v SEMINAARI / 11.10.2022 08:15 - 16:00
 • Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia NA00ED61-3003 / 18.10.2022 09:00 - 13:00
 • Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia NA00ED61-3003 / 01.11.2022 09:00 - 14:00
 • Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia NA00ED61-3003 / 07.11.2022 09:00 - 14:00
 • Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia NA00ED61-3003 / 08.11.2022 09:00 - 14:00
 • Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia NA00ED61-3003 / 14.11.2022 09:00 - 14:00
 • Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia NA00ED61-3003 / 17.11.2022 09:15 - 12:00
 • Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia NA00ED61-3003 / 21.11.2022 09:00 - 14:00
 • Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia NA00ED61-3003 / 24.11.2022 09:15 - 12:30
 • Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia NA00ED61-3003 / 28.11.2022 09:00 - 14:00
 • Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia NA00ED61-3003 / 29.11.2022 11:30 - 13:00
 • Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia NA00ED61-3003 / 30.11.2022 09:00 - 11:00
 • Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia NA00ED61-3003 / 05.12.2022 09:00 - 13:00
 • TENTTI Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia NA00ED61-3003 / 12.12.2022 09:00 - 12:00

Tavoitteet

Hallitset kattavasti tuki- ja liikuntaelimistön anatomian sekä teoriassa että käytännössä.

Osaat soveltaa tietoasi myös toiminnallisesti, liikkuvaan ihmiseen.

Hallitset mekaanisen ajattelun anatomisten rakenteiden osalta, ja osaat hahmottaa rakenteiden toiminnallisen yhteyden.

Tunnistat tyypillisimmät tuki- ja liikuntaelinongelmiin yhteydessä olevat anatomiset rakenteet, ja osaat selittää ongelmien syntymekanismeja.

Osallistut käytännön anatomian opiskeluun anatomisessa ruumiinavauksessa 6. ja 8. lukukauden aikana.

Sisältö

Miten ihmisen luusto rakentuu?

Miten ihmisen tukiranka rakentuu?

Miten ihmisen nivelet rakentuvat?

Miten ihmisen lihasjärjestelmä rakentuu?

Miten luusto-lihasjärjestelmä toimii ihmisen liikkuessa?

Opiskelumateriaali

Susan Standring: Gray's anatomy. 2015. The anatomical basis of clinical practice. Elsevier Health Sciences. TAI UUDEMPI!
ISBN: 9780702052309

Luennoilla erikseen annettavat materiaalit.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso etenee pääosin lähiopetuksena (80% läsnäolopakko) sisältäen paljon käytännön harjoituksia, joten yksilölliset oppimisväylät eivät mahdollistu. Osatenttien suorittaminen Examissa puolestaan onnistuu oman aikataulun mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei tällä opintojaksolla

Tentit ja muut määräajat

Osatentit Examissa opintojakson alussa annettua aikataulua joustavasti noudattaen.

Opiskelijan työmäärä

10 op X 27h opiskelijan työtä = 270h opiskelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Toteutus jaetaan luuston, lihasten ja nivelten anatomiaan.

Teoreettista tietoa havainnollistetaan opintojen alusta asti myös käytännössä.

Opintojaksoon sisältyy: anatominen ruumiinavaus I ja anatominen ruumiinavaus II. (Suoritetaan Turun yliopiston anatomian laitoksella kolmannen ja neljännen opiskeluvuoden keväällä).

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentit
Osallistuminen lähiopetukseen