Siirry suoraan sisältöön

Naprapatian perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: NA00ED62-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Tutkinto-ohjelma

  • Naprapaattikoulutus

Opettaja

  • Petteri Koski
  • Marja Turkki

Vastuuhenkilö

Marja Turkki

Opiskelijaryhmät

  • NAKT22SP
    Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Muodostat käsityksen naprapatiasta, tuki- ja liikuntaelinsairauksista sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien tutkimus-, hoito- ja ennaltaehkäisymenetelmistä.

Hallitset perustiedot naprapatian sijoittumisesta terveydenhuollon ja kuntoutuksen toimikenttään.

Ymmärrät naprapatialle tyypillistä kansainvälistä terminologiaa ja käsitteitä, sekä naprapatian perusteita.

Ymmärrät näyttöön perustuvan tiedon merkityksen naprapaatin ammatissa.

Sisältö

Mitä naprapatia on?

Mitä näyttöön perustuva lääketiede ja näyttöön perustuva toiminta on?

Missä naprapaatti voi työskennellä?

Minkälaista terminologiaa naprapatiassa käytetään?

Millainen on eri tuki- ja liikuntaelinsairauksien esiintyminen?

Minkälaisia ovat tuki- ja liikuntaelinsairauksien kansalliset ja kansainväliset hoitosuositukset?

Opiskelumateriaali

Annetaan opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Ei mahdollista tällä toteutuksella.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei toteudu tällä opintojaksolla

Tentit ja muut määräajat

Järjestetään lähiopetuksena heti syyslukukauden alussa.

Toteutuksen osien kuvaus

Perehdytään naprapatiaan ja naprapatian historiaan, naprapatiassa käytettäviin diagnostiikka- ja hoitomenetelmiin, sekä näyttöön perustuvaan lääketieteeseen. Harjoitellaan opinnoissa tarvittavaa tieteellisen tiedon hakua ja tieteellisten artikkeleiden lukemista. Pohditaan naprapaatin ammatti-identiteetin rakentumista opiskelun aikana.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo luennoilla, hyväksytysti suoritetut tehtävät ja tentit.