Siirry suoraan sisältöön

Toimitusketjujen turvallisuus (5 op)

Toteutuksen tunnus: LO00EB59-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

31.08.2022 - 11.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Tutkinto-ohjelma

  • Logistiikan koulutus

Opettaja

  • Eeva Ala-Krekola

Vastuuhenkilö

Eeva Ala-Krekola

Opiskelijaryhmät

  • LOKT20SM2
    Logistiikka, monimuoto

Tavoitteet

Tiedostat koko toimitusketjun logistisiin toimintoihin liittyvät niin materiaaliset kuin henkilöihinkin kohdistuvat turvallisuusasia ja uhat.
Osaat soveltaa turvallisuutta parantavia peiaatteita ja käytäntöjä toimitusketjun suunnittelussa.

Sisältö

Mitä eri seikkoja sinun tulee huomioida toimitusketjun turvalliseen toimintaan vaihe vaiheelta?
Miten voit parantaa toimitusketjun turvallisuutta mm. hävikkiä, vahinkoja sekä rikollista toimintaa vastaan?

Arviointiasteikko

1-5