Siirry suoraan sisältöön

Psykologia ja vuorovaikutustaidot (5 op)

Toteutuksen tunnus: NA00ED72-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Tutkinto-ohjelma

  • Naprapaattikoulutus

Opettaja

  • Marja Turkki

Vastuuhenkilö

Marja Turkki

Opiskelijaryhmät

  • NAKT20SP
    Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Perehdyt ihmiseen fyysis-psyykkis-sosiaalisena kokonaisuutena, sekä yksilön persoonallisuuteen ja toimintaan vaikuttaviin tekijöihin.

Perehdyt ihmisen elinikäiseen henkiseen kasvuun, kasvatukseen ja oppimiseen.

Tutustut opetusta ja yksilön ohjaamista määrittäviin periaatteisiin ja menetelmiin.

Saat valmiuksia monimuotoiseen itsensä kehittämiseen.

Sisältö

Miten kasvatustiede ja oppimiskäsitykset vaikuttavat naprapaatin suorittamiin ohjaustapahtumiin potilastyössä?

Miten tärkeitä vuorovaikutustaidot ovat potilastyössä?

Miten voidaan hahmottaa ja huomioida terapiasuhteen rinnakkaisilmiöitä?

Opiskelumateriaali

Annetaan opintojakson alussa

Yksilölliset oppimisväylät

Ei mahdollista, koska opintojaksolla paljon käytännön harjoituksia

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei mahdollista tällä opintojaksolla

Arviointiasteikko

1-5