Siirry suoraan sisältöön

Tutkimus- ja kehittämisosaaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: MO00DS25-3056

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 13.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma

 • Liiketalouden koulutus

Opettaja

 • Pia Kaari
 • Anna-Liisa Luova

Vastuuhenkilö

Pia Kaari

Opiskelijaryhmät

 • LTKV20SP2
  Liiketalous, päivätoteutus (taloushallinto)
 • LTKV20SP3
  Liiketalous, päivätoteutus (myynti ja markkinointi)
 • LTKV20SP1
  Liiketalous, päivätoteutus (julkishallinto ja juridiikka)
 • Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3056 / 31.08.2022 12:30 - 15:00
 • Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3056 / 07.09.2022 12:30 - 14:30
 • Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3056 / 14.09.2022 12:30 - 14:30
 • Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3056 / 21.09.2022 12:00 - 15:00
 • Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3056 / 28.09.2022 12:00 - 15:00
 • Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3056 / 05.10.2022 12:30 - 14:30
 • Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3056 / 12.10.2022 12:00 - 15:00
 • Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3056 / 20.10.2022 11:00 - 13:00
 • Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3056 / 02.11.2022 13:00 - 15:00
 • Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3056 / 09.11.2022 12:30 - 14:30

Tavoitteet

2 op.

Yhteiset osaamistavoitteet (koulutus- tai koulutusalakohtainen toteutus) :

Tunnet tutkimus- ja kehittämisprosessin yleiset vaiheet.
Osaat hakea tietoa systemaattisesti oman alasi keskeisistä tietoympäristöistä.
Osaat lukea, kriittisesti arvioida ja hyödyntää oman alasi kirjallisuutta ja tutkimusjulkaisuja.
Tunnet ja osaat soveltaa tutkimuseettisiä ja luotettavuuteen liittyviä periaatteita.
Osaat laatia omaa alaasi ja opinnäytetyötäsi hyödyntävän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

3 op.

Tutkimus- ja kehittämismenetelmien koulutus- tai koulutusalakohtaiset osaamistavoitteet:

Tunnet ajankohtaisia oman alasi tutkimuskohteita ja kehittämistarpeita.
Tunnet ja osaat soveltaa oman alasi keskeisiä kehittämisen lähestymistapoja ja/tai tutkimusmenetelmiä sekä eettisiä periaatteita.
Osaat raportoida tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

Sisältö

2 op. Yhteisiä osaamistavoitteita vastaava sisältö

Millaisiin vaiheisiin tutkimus- ja kehittämisprosessi voidaan jakaa?
Miten löydät, luet ja arvioit oman alasi tutkimustietoa?
Miten laadit luotettavaa tutkimustietoa hyödyntävän ja omaan alaasi ja opinnäytetyöhön liittyvän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän ja eettisten periaatteiden mukaisesti?

3 op. Koulutus- tai koulutusalakohtaisesti tarkennettava sisältö

Mitä ovat oman alasi keskeiset tutkimuskohteet ja kehittämistarpeet?
Mitä ovat oman alasi kehittämisen lähestymistavat ja/tai tutkimusmenetelmät ja miten sovellat niitä käytännössä oman alasi kehittämisen tarpeisiin?
Miten raportoit tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän sekä oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Yksilölliset oppimisväylät

Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Toteutuksen osien kuvaus

Tiedonhankinta ja raportointi 1 op
Tutkimusosaaminen 4 op

Arviointiasteikko

1-5