Siirry suoraan sisältöön

Data ja sen hyödyntäminen matkailu- ja ravitsemisalalla (5 op)

Toteutuksen tunnus: MR00DU65-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma

 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus

Opettaja

 • Hanna Pajari-Seppänen
 • MR Opettaja 4 MRNY

Vastuuhenkilö

Hanna Pajari-Seppänen

Opiskelijaryhmät

 • MRMI20SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
 • MRKT20SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI20KP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
 • MRMI20SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat tunnistaa tiedon merkityksen alan palvelujen ja liiketoiminnan kehittämisessä.
Osaat kuvata tiedolla johtamisen keskeisiä periaatteita ja soveltaa niitä matkailu- ja ravitsemisalalle.

Sisältö

Miten data hyödyntäminen voi parantaa palveluyrityksen kilpailukykyä?
Mitkä ovat keskeiset tiedolla johtamisen periaatteet matkailu- ja ravitsemisalalla?
Miten tiedonkulkua organisaatiossa voidaan kuvata ja miten tietoa voidaan soveltaa palvelujen ja liiketoiminnan johtamisessa ja kehittämisessä?
Opintojaksoon liittyy käytännönläheinen työelämäprojekti (3 op).

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa orientaatioluennolla.

Yksilölliset oppimisväylät

Lukujärjestyspohjainen toteutusvaihtoehto sisältää verkko- ja lähiopetusta lukujärjestyksen mukaisesti.

Verkkovälitteinen toteutusvaihtoehto mahdollistaa koko opintojakson suorittamisen verkkovälitteisesti.

Itsenäinen/ nopeutettu toteutustapa: Keskustele toteutustavasta opintojakson opettajan kanssa opintojakson alussa.

Työelämään integroitu toteutustapa: Jos työskentelet alan yrityksessä tai muussa organisaatiossa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi joko kokonaan tai osittain. Tällöin ole yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovi opinnollistamisesta. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään TKI ja työelämäyhteistyöprojekti, jonka laajuus on 3 op.

Tentit ja muut määräajat

Ei tenttiä. Opintojakso suoritetaan tehtävien avulla. Tehtävät on tehtävä määräaikojen puitteissa.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan oppimistehtävien perusteella.