Siirry suoraan sisältöön

Vastuullisuus matkailu- ja ravitsemisalan palveluissa (5 op)

Toteutuksen tunnus: MR00DU68-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma

 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus

Opettaja

 • Eeva Koljonen
 • Marjut Kasper

Vastuuhenkilö

Marjut Kasper

Opiskelijaryhmät

 • MRMI20SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
 • MRKT20SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI20KP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
 • MRMI20SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat arvioida ja kuvata matkailu- ja ravitsemisalan tuotteiden ja palvelujen tuottamia myönteisiä ja kielteisiä sosio-kulttuurisia, ekologisia ja taloudellisia vaikutuksia.
Osaat kehittää tuotteiden ja palvelujen sekä asiakkaiden toiminnan vastuullisuutta.
Osaat viestiä tuotteiden ja palvelujen vastuullisuudesta kohderyhmät huomioon ottaen.

Sisältö

Mitä myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia palvelujen ja tuotteiden tuotannolla ja kulutuksella voi olla?
Miten kehität tuotteita ja palveluita sekä asiakkaiden toimintaa vastuullisemmaksi?
Miten viestit tuotteiden ja palvelujen vastuullisuudesta eri kohderyhmille?
Opintojaksoon liittyy käytännönläheinen työelämäprojekti (3 op)

Opiskelumateriaali

Learnissä oleva aineisto

Yksilölliset oppimisväylät

1. Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lukujärjestyksen mukainen opetus sisältäen teemaluentoja, tehtävän, verkkotentin ja osallistumisen Kestävä Saimaa 2030 matkailun tuotekilpailuun

Opintojakson teemoja ovat mm:
1.Vastuullisuuden käsitteet ja osa-alueet matkailu- ja ravitsemisalalla
2.Kestävän toiminnan periaatteet ja kriteerit matkailu- ja ravitsemispalveluissa
3.Uudistava matkailu
4.Vastuullisuusteot ravintola- ja ruokapalveluissa
5.Vastuullisuusviestintä

2.Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista suorittaa myös kokonaan verkossa.

3.Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet matkailu- ja ravitsemisalan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi / projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kestävä Saimaa 2030 matkailun tuotekilpailussa olevat yritykset
https://www.xamk.fi/koulutus/kestava-saimaa-2030-matkailun-tuotekilpailu/

Kehittämistehtävien tekeminen ja kytkeminen omaa toimipaikkaan on mahdollista.

Tentit ja muut määräajat

Verkkotentti Learnissä

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaat käyttää asiantuntevasti matkailu- ja ravitsemisalan vastuullisuuteen liittyviä ammattikäsitteitä eri tilanteissa.
Osaat arvioida käyttämiäsi matkailu- ja ravitsemisalan vastuullisuuteen liittyviä tietolähteitä kriittisesti.
Osaat työskennellä tiimin jäsenenä asiantuntijatehtävissä työelämässä sekä huomata ja kuvata matkailu- ja ravitsemisalan vastuullisuuteen liittyviä ongelmia.
Osaat arvioida toimintaa matkailu- ja ravitsemisalalla asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa vastuullisuuden näkökulmasta.
Osaat valita matkailu- ja ravitsemisalan vastuullisuuden kehittämiseksi tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan.
Osaat soveltaa kriittisesti matkailu- ja ravitsemisalan eettisiä periaatteita eri tilanteissa.