Siirry suoraan sisältöön

Vastuullisen liiketoiminnan johtaminen matkailu- ja ravitsemisalalla (5 op)

Toteutuksen tunnus: MR00DU69-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma

 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus

Opettaja

 • Hanna Pajari-Seppänen
 • Kirsi Kuusisto

Vastuuhenkilö

Hanna Pajari-Seppänen

Opiskelijaryhmät

 • MRMI20SP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
 • MRKT20SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • MRMI20KP
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
 • MRMI20SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat kuvata vastuullisen liiketoiminnan ja sen johtamisen periaatteita ja merkitystä kilpailuetuna.
Osaat kuvata alan keskeisiä kotimaisia ja kansanvälisiä matkailu- ja ravitsemisalan vastuullisuutta koskevia sertifikaatteja, indikaattoreita sekä muita toimintaa ohjaavia malleja ja menetelmiä.
Osaat laskea matkailu- ja ravitsemisalan yrityksen hiilijalanjälkeä.
Osaat etsiä ratkaisuja matkailu- ja ravitsemisalan yritysten liiketoiminnan vastuullisuuden parantamiseksi.
Osaat viestiä yrityksen vastuullisuudesta asiakaskeskeisesti ja vaikuttavasti.

Sisältö

Mitkä ovat vastuullisen liiketoiminnan ja sen johtamisen periaatteet?
Miten vastuullisuus ja vastuullisuusviestintä parantavat palveluyrityksen kilpailukykyä?
Mitkä ovat keskeisiä kotimaisia ja kansanvälisiä vastuullisuutta koskevia sertifikaatteja, indikaattoreita ja muita toimintaa ohjaavia malleja ja menetelmiä?
Miten lasket yrityksen hiilijalanjälkeä?
Mitkä ovat keinot vastuullisen liiketoiminnan kehittämisessä?
Opintojaksoon liittyy käytännönläheinen työelämäprojekti (3 op)

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa orientaatioluennolla.

Yksilölliset oppimisväylät

Lukujärjestyspohjainen toteutusvaihtoehto sisältää verkko- ja lähiopetusta lukujärjestyksen mukaisesti.

Verkkovälitteinen toteutusvaihtoehto mahdollistaa koko opintojakson suorittamisen verkkovälitteisesti.

Itsenäinen/ nopeutettu toteutustapa: Keskustele toteutustavasta opintojakson opettajan kanssa opintojakson alussa.

Työelämään integroitu toteutustapa: Jos työskentelet alan yrityksessä tai muussa organisaatiossa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi joko kokonaan tai osittain. Tällöin ole yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovi opinnollistamisesta. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään TKI ja työelämäyhteistyöprojekti, jonka laajuus on 3 op. Projekti toteutetaan ryhmätyönä. Muista vaihtoehdoista voi tarvittaessa neuvotella opintojakson opettajien kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Ei tenttiä. Opintojakso suoritetaan tehtävien avulla. Tehtävät on tehtävä määräajan puitteissa.

Tehtävä 1: Matkailu- ja ravitsemisalan yrityksen hiilijalanjäljen laskeminen ja kompensointi 1 op. Harjoitustehtävä arvioidaan asteikolla 1-5.

Tehtävä 2: Kotimaisia ja kansanvälisiä matkailu- ja ravitsemisalan vastuullisuutta koskevia sertifikaatteja ja indikaattoreita 1 op. Analyysitehtävä. Raportti arvioidaan asteikolla 1-5.

Tehtävä 3: Työelämäprojekti. Ryhmätyö. Tuotos arvioidaan asteikolla 1-5. Esitykset joulukuussa sovituina päivinä.

Opiskelijan työmäärä

135h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan oppimistehtävien perusteella.