Siirry suoraan sisältöön

Tasavirtapiirit (5 op)

Toteutuksen tunnus: ST00BH13-3014

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma

 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus

Opettaja

 • Kalle Pesonen

Vastuuhenkilö

Jyrki Liikanen

Opiskelijaryhmät

 • STMI22SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
 • Tasavirtapiirit ST00BH13-3014 / 30.08.2022 10:00 - 11:30
 • Tasavirtapiirit ST00BH13-3014 / 06.09.2022 10:00 - 11:30
 • Tasavirtapiirit ST00BH13-3014 / 13.09.2022 10:00 - 11:30
 • Tasavirtapiirit ST00BH13-3014 / 20.09.2022 10:00 - 11:30
 • Tasavirtapiirit ST00BH13-3014 / 27.09.2022 10:00 - 11:30
 • Tasavirtapiirit ST00BH13-3014 / 04.10.2022 10:00 - 11:30
 • Tasavirtapiirit ST00BH13-3014 / 11.10.2022 10:00 - 11:30
 • Tasavirtapiirit ST00BH13-3014 / 18.10.2022 10:00 - 11:30
 • Tasavirtapiirit ST00BH13-3014 / 01.11.2022 10:00 - 11:30
 • Tasavirtapiirit ST00BH13-3014 / 08.11.2022 10:00 - 11:30
 • Tasavirtapiirit ST00BH13-3014 / 15.11.2022 10:00 - 11:30
 • Tasavirtapiirit ST00BH13-3014 / 22.11.2022 10:00 - 11:30
 • Tasavirtapiirit ST00BH13-3014 / 29.11.2022 10:00 - 11:30
 • Tasavirtapiirit ST00BH13-3014 / 13.12.2022 10:00 - 11:30

Tavoitteet

Osaat ratkaista virtapiirien suureita erilaisia ratkaisumenetelmiä soveltaen. Osaat valita virtapiirin ratkaisumenetelmistä tilanteeseen sopivimman.

Sisältö

Mitkä ovat sähkötekniikan suureet?
Miten Kirchoffin lakeja sovelletaan virtapiirin ratkaisemiseksi?
Miten virtapiirejä simuloidaan?
Mitkä ovat ideaalisen virtapiirin ja todellisen virtapiirin erot?
Miten ratkaiset virtapiirien matemaattiset lausekkeet tietokoneohjelmia tai laskimia käyttäen?

Opiskelumateriaali

Opettajan materiaalit. Virtapiirien simulointi www.falstad.com

Yksilölliset oppimisväylät

Luennot Learn alustalla itsenäisesti ja laskuharjoitukset lähiopetuksena kerran viikossa.

Tentit ja muut määräajat

Kurssin lopuksi tentti.

Opiskelijan työmäärä

1 op tarkoittaa noin 25 h työtä opiskelijan osalta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeerinen arviointi tenttiin perustuen.

Esitietovaatimukset

Matemaattis-luonnontieteelliset perusteet ja Insinöörin matematiikka 1 soveltuvin osin (yhtälöryhmät)