Siirry suoraan sisältöön

Monitieteinen toiminta kliinisessä hoitotyössä (10 op)

Toteutuksen tunnus: KA00EL78-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 30.04.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma

  • Kliinisen asiantuntijan koulutus (ylempi amk)

Opettaja

  • Jussi Hänninen
  • Hanna-Elina Vuorimaa
  • Marja-Liisa Rissanen

Vastuuhenkilö

Marja-Liisa Rissanen

Opiskelijaryhmät

  • KAMI22SY
    Kliininen asiantuntija koulutus, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat soveltaa edistyneitä tietoja anatomiasta, fysiologiasta ja patofysiologiasta hoidon tarpeen arvioinnissa.
Osaat käyttää hoitosuosituksia ja näyttöön perustuvaa tietoa vaikuttavista hoitomenetelmistä potilaan yksilöllisen tilanteen huomioiden.

Sisältö

Mitä on keskeisten elinjärjestelmien fysiologia ja elimistön säätelyjärjestelmät?
Mitkä ovat tyypillisimmät kansansairaudet, niiden patofysiologia, diagnosointi ja hoito?
Mitä on kliininen psykologia?
Miten ihmisen psyko-sosiaalinen kasvu ja kehitys ovat yhteydessä sairastumiseen, ja miten sairaus vaikuttaa ihmisen psyykeen?

Opiskelumateriaali

Ohjeistetaan opintojakson aikana.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut lähiopetukseen ja teet opintojaksolla vaadittavat tehtävät sovitussa aikataulussa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit integroida oppimistehtävät omaan työhösi.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ohjeistetaan opintojakson aikana.

Tentit ja muut määräajat

Ohjeistetaan opintojakson aikana.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson työmäärä on 270 tuntia, joka koostuu
- verkkokurssilla tehtävät yksilötehtävät
- kliinisen psykologian tehtävän tekemisen
- luentoihin ja seminaareihin osallistumisen
- itsenäisen opiskelun

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu kahdesta 5 op:n laajuisesta kokonaisuudesta:
1. Potilaan kliinisen tutkimisen menetelmien perusteet (5op) teoriaosuus itsenäisinä verkko-opintoina (Jussi Hänninen) syyslukukauden 2022 aikana.

Opintojakson INFO 1.9.2022 klo 14.30-16 Mikkelin kampuksella luokassa D318


2. Kliininen psykologia (5 op), sisältää luennot (s2022), tehtävän teon ja seminaarit (k2023) (Hanna-Elina Vuorimaa)

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso jakautuu 1. ja 2. lukukaudelle.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintokokonaisuuksien opettajat ohjeistavat tarkemmin opintojakson suoritustavat ja arviointikriteerit.
1. Potilaan kliinisen tutkimisen menetelmien perusteet (5op) -teoriaosuus - arviointi T1 - K5 (Jussi Hänninen)

2. Kliininen psykologia - arviointi hyväksytty / hylätty

Opintojakson lopullinen arvosana muodostuu osan 1 mukaan (Potilaan kliinisen tutkimisen menetelmien perusteet -teoriaosuus)