Siirry suoraan sisältöön

Terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy (5 op)

Toteutuksen tunnus: KA00EL80-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

12.01.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma

  • Kliinisen asiantuntijan koulutus (ylempi amk)

Opettaja

  • Marja-Liisa Rissanen

Vastuuhenkilö

Marja-Liisa Rissanen

Opiskelijaryhmät

  • KAMI22SY
    Kliininen asiantuntija koulutus, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat kehittää, suunnitella ja arvioida asiakkaan ja hänen läheistensä ohjausta moniammatillisessa työyhteisössä sekä perustaa ohjauksen kehittämisen hoitosuosituksiin.
Tiedät vaikuttavat ohjausmenetelmät, mitkä auttavat asiakasta ottamaan vastuun omasta hoidostaan, terveydestään ja hyvinvoinnistaan.
Osaat suunnitella, edistää ja arvioida organisaation henkilöstön osaamisen kehittämistä monipuolisin menetelmin motivoiden henkilöstöä elinikäiseen oppimiseen.
Osaat toimia verkostoissa, jotka kehittävät terveys- ja hyvinvointipalveluja sekä edistävät väestön terveyttä ja hyvinvointia.
Osaat toimia konsultoivana asiantuntijana ammattilaisille ja muille asiakkaan hoitoon osallistuville.

Sisältö

1. Terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy:
Miten toimin omalla asiantuntijuusalueellani terveyden edistämisessä ja sen menetelmien arvioinnissa ja strategisessa kehittämisessä?
2. Asiakkaan/potilaan ja hänen läheisten ohjaus ja sen kehittäminen:
Miten suunnittelen, kehitän ja arvioin kriittisesti näyttöön perustuvaa ohjausta, sen menetelmiä ja materiaaleja yksilöiden ja ryhmien erilaisiin tarpeisiin moderneja menetelmiä hyödyntäen?
3. Työyhteisön ohjaaminen ja kehittäminen:
Miten koordinoin asiakkaan hoidosta vastaavan moniammatillisen työryhmän työskentelyä?
Miten koulutan muita työyhteisön toimijoita hyödyntäen pitkälle erikoistunutta osaamistani?
Miten edistän ja tuen henkilöstöä sitoutumaan jatkuvaan potilasohjauksen kehittämiseen?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali on opintojakson Learn-alustalla. Opiskelija hankkii itsenäisesti tehtävässä tarvittavan muun kirjallisen materiaalin.

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelija voi tehdä opintojakson oman aikataulun mukaisesti vuoden 2023 aikana.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso tehtävä on integroitu opiskelijan omaan työpaikkaan ja työn kehittämiseen.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksossa palautettavan tehtävän palautusajat ovat Learn-alustalla. Opiskelija voi palauttaa tehtävän omassa aikataulussa opintojakson aikana.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia (1 op = 27 h).
- opintojakson info 1 h (45 min)
- käytännön toteutus ja raportin kirjoittaminen 134 tuntia

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso voidaan tehdä yksin tai parityönä.
Opintojakson toteutus:
- itsenäinen perehtyminen Learn-alustalla olevaan materiaaliin sekä itsenäinen tiedonhaku tehtävää varten
- käytännön toteutus omalla työpaikalla
- raportin kirjoittaminen ja tallentaminen Learn-kurssialustalle
- toisen raportin vertaisarviointi

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso sijoittuu 2 ja 3 lukukaudelle.
Opiskelija voi palauttaa raportin oman aikataulun mukaisesti.
Raportti arvioidaan 3 syklissä siten, että
- tammi-huhtikuun aikana palautetut raportit arvioidaan toukokuussa
- touko-elokuun aikana palautetut raportit arvioidaan syyskuussa
- syys-marraskuun aikana palautetut raportit arvioidaan joulukuussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty.
Opintojakson arviointi koostuu
- raportista (4,5 op)
- vertaisarvioinnista (0,5 op)

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista.