Siirry suoraan sisältöön

Näyttöön perustuva toiminta (5 op)

Toteutuksen tunnus: KA00EL81-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma

  • Kliinisen asiantuntijan koulutus (ylempi amk)

Opettaja

  • Marja-Liisa Rissanen

Vastuuhenkilö

Marja-Liisa Rissanen

Opiskelijaryhmät

  • KAMI22SY
    Kliininen asiantuntija koulutus, ylempi amk

Tavoitteet

Tiedät, mitä on näyttöön perustuva toiminta, toimintaa edistävät ja estävät tekijät.
Ymmärrät kliinisen asiantuntijan roolin näyttöön perustuvien käytäntöjen edistäjänä.
Osaat arvioida kriittisesti relevanttia näyttöä hoitotyössä ja hyödyntää sitä tarkoituksena parantaa kliinisen hoitotyön prosesseja ja tuloksia.

Sisältö

Mitä on näyttöön perustuva käytäntö?
Mistä saadaan vahvin näyttö?
Mitkä tekijät edistävät tai estävät näyttöön perustuvan käytännön toteutumista?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali esitellään opintojen alussa ja on ilmoitettu opintojakson Learn-kurssialustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelija voi hakea opintojaksosta AHOT-menettelyllä hyväksilukua aikaisempien opintojen perusteella
Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut lähiopetukseen ja teet opintojaksolla vaadittavat tehtävät sovitussa aikataulussa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso on integroitu opiskelijan omaan työyksikköön tehtävän kautta.

Tentit ja muut määräajat

Ei ole tenttiä. Kirjallinen tehtävä palautetaan opettajan antamassa aikataulussa kurssialustalle.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 5op =135 tuntia, mikä sisältää
- lähiopetukseen ja seminaareihin osallistumisen
- ryhmätehtävän tekemisen
- itsenäisen opiskelun

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojaksoon kuuluu
- luennot ja tehtäväksianto 6h
- tiedonhaun opetusta 4h
-vapaaehtoinen ohjaustunti 2h
- itsenäistä opiskelua ja ryhmätehtävän työstämistä 117h
- ryhmätehtävän esittäminen seminaarissa 6h

Ryhmätehtävän arvioivat sekä opintojakson että suomen kielen opettaja.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso ajoittuu 1. lukukaudelle. Opintojaksolla tehtävää tehtävää voi hyödyntää 2. lukukaudella olevassa Näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen – opintojakson tehtävässä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan
- pienryhmätehtävä
- tehtävän esittäminen seminaarissa

Pienryhmä saa yhteisen numeron tehtävästä.