Siirry suoraan sisältöön

Tutkimus ja kehittäminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: KA00EL83-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

02.09.2022 - 09.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma

  • Kliinisen asiantuntijan koulutus (ylempi amk)

Opettaja

  • Sari Laanterä

Vastuuhenkilö

Sari Laanterä

Opiskelijaryhmät

  • KAMI22SY
    Kliininen asiantuntija koulutus, ylempi amk

Tavoitteet

Tiedät terveysalalla yleisesti käytetyt tutkimus- ja kehittämismenetelmät.
Osaat toteuttaa hoitotyön tutkimusta, joka edistää potilaiden ja asiakkaiden hoidon laatua ja vahvistaa kliinisen hoitotyön tietoperustaa.

Sisältö

Mitä on kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus?
Millaisia asiakaslähtöisiä kehittämismenetelmiä on?
Miten luen ja arvioin tutkimuksia?

Opiskelumateriaali

Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2017. Tutkimus hoitotieteessä. E-kirja tai painettu versio.
Vilkka 2021. Tutki ja kehitä. E-kirja tai painettu versio.
Muita materiaalivinkkejä on opintojakson Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti / pienryhmissä tehtävien oppimistehtävien mukaan.


Työhön integroidussa väylässä
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä opintojakson alkaessa sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.

Opintoja nopeuttavassa väylässä teet yksilötentin Examissa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään pienryhmissä oppimistehtävä työelämämään ja mahdollisesti on alumnin puheenvuoro.

Tentit ja muut määräajat

Oppimistehtävän palautuksen ajankohta sovitaan opintojakson alkaessa, samoin nopeuttavan väylän tentin ajankohta.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op = 135 h opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävän arviointikriteerit esitellään opintojakson Learn-alustalla.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista.