Siirry suoraan sisältöön

Opinto- ja urasuunnittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00DS63-3199

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Tutkinto-ohjelma

  • Logistiikan koulutus

Opettaja

  • Lassi Leppänen

Vastuuhenkilö

Lassi Leppänen

Opiskelijaryhmät

  • LOKT22SM
    Logistiikka, monimuoto

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Opiskelumateriaali

Kuvattu Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Opinto- ja urasuunnittelun kurssilla ei sovelleta yksilöllisiä oppimisväyliä

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole

Tentit ja muut määräajat

Learnissa

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole

Opiskelijan työmäärä

27 h/op

Toteutuksen osien kuvaus

Learnissa

Lisätietoja opiskelijoille

Kaikki tehtävät on palautettava ja tentit tehtävä kurssin aikana. Opinto- ja urasuunnittelun kurssi koostuu neljästä osasta, joista kunkin osn tehtävät on palautettava kyseisen osion aikana. Jokainen osista kestää yhden lukukauden.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät