Siirry suoraan sisältöön

Yrityspeli (5 op)

Toteutuksen tunnus: LT00AB05-3024

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 12.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma

 • Liiketalouden koulutus

Opettaja

 • Petteri Oinas

Vastuuhenkilö

Petteri Oinas

Opiskelijaryhmät

 • LTKV21KM2
  Liiketalous, monimuoto (taloushallinto)
 • LTKV21KM3
  Liiketalous, monimuoto (digitaalinen liiketoiminta)
 • LTKV21KM4
  Liiketalous, monimuoto (HR-asiantuntija)
 • LTKV21KM5
  Liiketalous, monimuoto (myynti ja markkinointi)

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä liiketoiminnan kokonaisuuteen ja osaat suunnitella yrityksen liiketoimintaa.
Osaat soveltaa ammatillisia tietoja ja taitoja käytännön yritystoimintaa muistuttavissa päätöksentekotilanteissa.
Osaat analysoida yrityksen toimintaa laskelmien ja tunnuslukujen avulla ja käyttää analysoimaasi tietoa päätöksenteon apuna.
Osaat toimia tiimin jäsenenä simuloidussa kilpailutilanteessa, jossa tehdään yrittäjämäisiä päätöksiä käytettävissä olevan ajan ja tietojen puitteissa.

Sisältö

Miten yritys toimii ja mitkä ovat eri toimintojen keskinäiset vuorovaikutussuhteet?
Miten yrityksen toimintaa suunnitellaan, budjetoidaan, toteutetaan ja analysoidaan?
Miten kilpailijat toimivat ja miten niiden toiminta vaikuttaa omaa yritystä koskevaan päätöksentekoon?
Miten työskennellään ryhmässä annettujen aikataulujen ja sovittujen ohjeiden mukaan?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellyttää liiketalouden 1.-3. lukukauden opinnot osaksi tai kokonaan.